UNUTRAŠNJE BOLESTI

 

Bolesti organa za varenje

Zapaljenje sluzokože usta

Jednostavne indigestije

Kisela indigestija

Bazna indigestija (Alkaloza buraga)

Truljenje sadržaja buraga 

Atonija predželuca (Pareza buraga)

Nadun buraga

Traumatsko zapaljenje kapure i peritoneuma

Promene položaja sirišta (Dislocatio abomasi)

Bolesti jetre i pankreasa
Etopatogeneza zamašćene jetre visokomliječnih krava  - dr sci vet. med. Đordje Savić

Bolesti organa za disanje

Bolesti srca i krvnih sudova

Bolesti krvi i hematopoeznih organa

Bolesti mokraćnog sistema

Bolesti endokrinog sistema

Bolesti centalnog nervnog sistema i čula

Bolesti organa za kretanje

Bolesti kože i mlečne žlezde
Mastitisi - brošura
Mastitisi krava uzrokovani mikoplazmama
Lekovi koji se koriste u terapiji mastitisa

Poremećaji metabolizma

Puerperalna pareza

Ketoza krava

Trovanja

 

ZARAZNE BOLESTI

 

Bolesti izazvane bakterijama

Zarazna agalakcija ovaca i koza

Zarazna pleuropneumonija koza

Kontagiozna pleuropneumonija goveda

Enterotoksemija koza

Enterotoksemija goveda

Enterotoksemija ovaca

Dizenterija jaganjaca

Kazeozni limfadenitis ovaca i koza

Paratuberkuloza (lat. Paratuberculosis, engl. John's disease)
Šuštavac

Bolesti izazvane virusima

Slinavka i šap

Enzootska pneumonija goveda

Bolesti izazvane rikecijama

Erlihioza
Bolesti izazvane gljivicama

Mikotoksini i njihov uticaj, prevencija i lečenje mlečnih goveda  

Prionske bolesti

Transmisibilne spongiformne encefalopatije (sin. Prionske bolesti)

 

PARAZITSKE BOLESTI

 

 

Bolesti izazvane protozoama

Babezioza ovaca

Babezioza goveda

Bolesti prouzrokovane helmintima (nematode, cestode, trematode)

Bolesti prouzrokovane artropodama

Šuga goveda

Šuga ovaca i koza

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box