(Insufficientia proventriculi)

Atonija predželuca predstavlja funkcionalni poremećaj predželuca usled insuficijencije njegove muskulature. Atonija predželuca se manifestuje smanjenjem broja i jačina kontrakcija celog predželuca ili pojedinih njegovih delova.
Uzroci atonije su mnogobrojni, a mogu biti primarni i sekundarni.


Primarni uzroci atonije su:
-greške u ishrani koje dovode do acidoze, alkaloze ili truljenja sadržaja buraga i nastanka većih količina histamina i acetil-holina (vidi kiselu i baznu indigestiju)
-anafilaktički šok
-oštećenja nervus vagusa
-hipokalcemija
-hiperkalijemija
-hiperglikemija
-dugotrajna peroralna primena antibiotika ili sulfonamida
-trovanje životinja taninom ,atropinom, nekim pesticidima i insekticidima
-inhibitori holinesteraze (fizostigmin, prostigmin, diizopropilfluorfosfat)
-psihička razdražljivost i stres
Sekundarni uzroci atonije su:
-febrilna stanja
-akutne zarazne bolesti
-invazije parazitima
-peritonitis
-autointoksikacija i druga primarna oboljenja.

Dijagnoza bolesti se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike, opšteg pregleda i pregleda predželudaca. Auskultacijom buraga utvrđujemo da li postoje kontakcije i kolika je frekvencija kontrakcija. Normalno je da se u 5 minuta dogodi 7-12 kontrakcija. Smanjen broj kontrakcija ukazuje na hipotoniju buraga, a nepostojanje kontrakcija na atoniju buraga.

Uspeh terapije biće potpun samo ako se dobro poznaje uzrok atonije kao i patogeneza bolesti. Prema tome potrebno je otkloniti uzroke odn. bolesti ili poremećaje koji su doveli do atonije, a tek onda primenjivati sredstva za stimulaciju motorike buraga.

 

POGLEDAJ: Jednostavne indigestije, Kisele indigestije, Bazne indigestije i Truljenje sadržaja buraga

 

Piše: dr vet. med. Miroslav Radić

 

Literatura:

Đurđević Đ.P., Patološka fiziologija domaćih životinja, peto izdanje, Beograd 1992.

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box