atrofija_vimena

           Atrofija vimena

Nekoliko vrsta mikoplazmi može učestvovati u nastanku mastitisa krava, a to su:

M. bovis, M. californicum, M. bovigenitalium, M. arginini, M. bovirhinis, M. alcalescens, M. canadense i dr. Najčešći uzročnik je M.bovis koja se može naći u gornjim partijama respiratornog trakta zdravih životinja i koja pored mastitisa može da izazove i respiratorna oboljenja, oboljenja zglobova i dr.


Mikoplazmatski mastitis se može pojaviti sporadično ili kao nagla pojava u stadu. Ne javlja se često ali kada se javi izaziva značajne probleme. Infekcija nastaje hematogenim i limfogenim putem ili kontaminacijom sise, najčešće prilikom muže. Uzročnik se može preneti i sa inficiranih teladi i junadi koji imaju respiratorne infekcije ili artritise uzrokovane ovom mikoplazmom. Ukoliko se telad hrane mlekom koje potiče od krava sa mikoplazmatskim mastitisom mogu nastati respiratorne infekcije i artritisi teladi. Infekcija se na krave  može preneti preko kontaminiranih antibiotskih injektora koji se koriste za intramamarnu aplikaciju. Krave koje su supklinički inficirane predstavljaju izvor zaraze za ostale krave u štali, a infekcija se može prenositi kontaminiranim rukama muzača ili aparatima za mužu. Istovremeno sa mastitisom na istoj farmi se mogu javiti i reproduktivni i respiratorni problemi, artritisi i dr.
Krave koje su pogođene akutnom infekcijom imaju dramatičan pad mlečnosti. Infekcijom  može biti zahvaćena jedna ili više četvrti, a obolele četvrti su uvećane, otečene i svetlo smeđe boje. Nakon toga dolazi do gnojne upale i obolele četvrti trajno atrofiraju. U vimenu se mogu napipati čvorići u parenhimu. Čvorići predstavljaju apscese koji mogu biti prečnika 10 cm. Krave ne pokazuju sistemske znake bolesti. Mleko je vodenaste konzistencije, ponekad gusto, žuto-smeđe boje, a stajanjem se brzo istaloži pahuljast, zrnast ili peskovit sediment. Akutni mastitis može preći u hronični ili u supklinički oblik infekcije.
U toku akutne infekcije dolazi do neutrofilne infiltracije lobularnog intersticijuma i alveola, zatim degeneracije, vakuolizacije i nekroze alveolarnog epitela. U subakutnom toku kao upalne ćelije preovlađuju makrofage. Hronični mikoplazmatski mastitis karakteriše hiperplazija alveolarnog i duktalnog epitela, dolazi do nakupljanja limfocita u lobularnom intersticijumu i oko kanala i na kraju dolazi do fibroze intersticijuma i lobularne atrofije. Erozije duktalnog epitela popunjavaju se granulacionim tkivom.
Mikoplazmatski mastitisi uzrokuju štete zbog smanjene proizvodnje ili potpunog prestanka proizvodnje mleka u oštećenoj četvrti, povećavaju troškove lečenja koje je uglavnom neefikasno, smanjuju kvalitet mleka zbog povećanog broja somatskih ćelija u mleku i dr. Na mikoplasme treba posumnjati kada se proizvodnja mleka značajno smanjuje, kada redovna kultura iz krava sa kliničkim mastitisom pokazuje da nema bakterija, kada je zaraženo više od jednog kvadranta iste krave i kada postoji istorija bolesti disajnih organa, posebno ako životinja ne reaguje na antibiotike. Ako se mikoplazma otkrije u rezervoaru, laboratorija treba da proveri da li je to tip koji izaziva mastitis.
Terapija mikoplazmatskih mastitisa uglavnom je neefikasna, a preventiva podrazumeva higijensku mužu. Krave koje su zaražene smatraju se zaraženim do kraja života i te krave treba da se muzu poslednje, a ukoliko postoje uslovi trebalo bi ih odvojiti od zdravih. Da bi se uzročnik uništio preporučuje se uklanjanje inficiranih krava. Imunoprofilaksa je u istraživanju i vakcina ne pruža pouzdanu zaštitu.

 

Piše: dr vet. med Miroslav Radić

Literatura:

1. Trumić P., Zaraze domaćih životinja, II specijalni deo, Beograd 1962.
2. M. Donald Mc Gavin., James F. Zachary., Grabarević @., specijalna veterinarska patologija, prema četvrtom američkom izdanju, Varaždin, 2008.
3. Miljković V., Veselinović S., Porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje domaćih životinja, Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Beograd 2005.

Izvori sa interneta :

http://eu.wikipedia.org/wiki/Mikoplasma
http://cs.pandapedia.com/wiki/Mycoplasma
http://en.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma
http://emedicine.medscape.com/article/807927-overview
http://www.rain-tree.com/myco.htm
http://www.thepoultrysite.com/diseaseinfo/94/mycoplasma-gallisepticum-infection-mg-chronic-respiratory-disease-chickens
http://www.cfsph.iastate.edu/factsheets/pdfs/avian_mycoplasmosis_mycoplasma_gallisepticum.pdf
http://www.uwex.edu/milkquality/PDF/Vol_3_pdf/Pg_3_43-45_mycoplasma_mastitis.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12045010
http://www.addl.purdue.edu/newsletters/2004/fall/mycoplasma.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma_hyopneumoniae
http://www.hilltopanimalhospital.com/vaginalculture.htm
http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Mycoplasma_mycoides
http://veterinaryrecord.bvapublications.com/cgi/content/abstract/153/8/231http://www.critterchat.net/mycoplas.htm
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Mycoplasma+cynos,+Mycoplasma+gateae,+Mycoplasma+spumans
http://en.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma_hominis
http://www.vetmed.ucdavis.edu/vetext/INF-DA/INF-DA_MastitisControl/mycoplasma.pdf
http://www.cvmbs.colostate.edu/ilm/proinfo/cdn/2001articles/Mycoplasma%20MastitisMar01.pdf
http://www.fao.org/docrep/003/t0756e/T0756E03.htm
http://www.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/diseases/atoz/cbpp/photo.htm
http://www.vetmed.ucdavis.edu/vetext/INF-DA/INF-da_FADAVMA2.HTML
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/GEMP/resources/prnt-ppr-cp-PPRman.htm
http://agriculture.gouv.fr/guide_epizooties/monographies/f-ppcb.htm
http://www.fao.org/docrep/007/y4143f/y4143f05.htm
http://www.stetoskop.info/Mycoplasma-pneumoniae-1918-c57-sickness.htm
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/mikplsm/pages/mikoplazma_jpg.htm
http://www.innermostsecrets.com/left-menu-items/Sexual-Health/Sexually-Transmitted-Infections/STI-Mycoplasma.aspx
http://www.rainbowminerals.net/Rust/rot_rust_tour10.html
http://www.tags-search.com/mycoplasma/tag.html
http://www.abdserotec.com/catalog/datasheet.aspx?ProductCode=BUF035
http://scienceblogs.com/tfk/2006/11/mycoplasma_bovis_killing_kansa.php
http://www.hcjz.hr/clanak.php?id=12881&rnd=
http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Mycoplasma
http://s99.middlebury.edu/BI330A/projects/Howard/Mpneumoniae.html
http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/kingdoms-living-world/cyanobacteria.php
http://www.pathconsultddx.com/pathCon/diagnosis?pii=S1559-8675(06)70873-7
http://microrespiratorysystem.blogspot.com/
http://www.cbib.u-bordeaux2.fr/outils/molligen/INFORMATION/SPECIES/species_list.php
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-83822006000400033&script=sci_arttext
http://ocw.tufts.edu/Content/27/imagegallery/367629/367647
http://diaglab.vet.cornell.edu/clinpath/modules/rbcmorph/mycoplasma-pigs.htm
http://www.thepigsite.com/pighealth/article/323/enzootic-pneumonia-ep-or-mycoplasma-hyopneumoniae-infection
http://www.the-scientist.com/article/display/18725/
http://www.life-sources.com/blood_abnormalities-i-14.html
http://pubs.ext.vt.edu/400/400-304/400-304.html
http://www.photoshelter.com/image/I0000cFNsQpxzmbg
http://www.technologijos.lt/n/mokslas/biotechnologijos/straipsnis?name=straipsnis-5812
http://www.cuencarural.com/granja/cunicultura/la-mycoplasmosis-del-conejo/
http://medicinabih.info/medicina/infektologija/mycoplasma-pneumoniae/
http://www.itpa.vetsuisse.unibe.ch/fiwi/html/de/4_2_7.html
http://a248.e.akamai.net/7/248/430/20060217203737/www.merckvetmanual.com/mvm/img/tn/tn_resrp03.jpg
http://www.myoops.org/cocw/tufts/courses/5/content/215773.htm

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box