Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

Babezioza goveda

Babezioza goveda je pašno, sezonsko oboljenje akutnog toka, vezano za pojavu krpelja, a menifestuje se visokom telesnom temperaturom, anemijom, žuticom i hemoglobinurijom.

 

Etiologija

 

Kod gobeda parazitiraju 4 vrste babezija iz roda Babesia i to: Babesia bovis, B.divergens, B.bigemina i B.major. U našoj zemlji najčešći uzročnik babezioze goveda je Babesia bovis dok je Babesia bigemina u manjem procentu (2-5%) uzročnik babezioze  kod nas. Babesia divergens je vrsta koja se javlja u zapadnoj i srednjoj Evropi. Ranije opisane vrste Babesia argentina i Babesia berberi smatraju se sinonimom Babesia bovis.
Babesia bovis je najpatogenija vrsta i uzročnik je bolesti pod nazivom Crvena voda,  a kao vektori služe Ixodes ricinus, Boophilus calcaratus i Rhipicephalus bursa.
Babesia bigemina je uzročnik Teksaške groznice, a kao vektori služe Boophilu calcaratus, Rhipicephalus bursa i Haemophysalis punctata. Vektori u prenosu Babesia divirgens su Ixodes ricinus, Haemophisialis spp ali se smatra da može biti i Dermacentron recitulatus.

 

Epizootiologija

 

Oboljenje se u našoj zemlji najčešće javlja u krajevima ispod  Save i Dunava, najčešće u jugoistočnim krajevima Srbije i na Kosovu. Najviše obolelih goveda ima u julu i avgustu mesecu. Mlade kategorije goveda  do godinu dana starosti su otpornije na infekciju i retko obole , a ostaju parazitonoše kao i starija goveda koja prebole bolest.
Premunicija kod goveda traje do 2 godine osim u slučaju infekcije sa Babesia bovis gde mogu da se inficiraju životinje koje su ozdravile. Letalitet iznosi do 30% što zavisi od mnogih faktora.

 

Klinička slika

 

Inkubacija bolesti kod infekcije Babesia bovis iznosi 6 do 10 dana ,kod infekcije uzrokovane Babesia bigemina inkubacioni period iznosi 12 do 18 dana, a kod Babesia divirgens 10 do 14 dana.
Bolest počinje visokom telesnom temperaturom od 41 do 42°C, apatijom, malaksalošćukonjuktivitisom, ubrzanim i slabim pulsom, ubrzanim i otežanim disanjem. Životinje su bezvoljne i uglavnom leže, gube apetit, a žeđ im je povećana. Poremećeno je varenje pa se javljaju prolivi i opstipacije.Na vidljivim sluznicama najpre se zapaža bledilo usled anemije, a kasnije se zapaža ikterus naročito na konjuktivama. Ikterus se pojavljuje  3 do 4 dana posle pojave simptoma.Nakon 2 do 4 dana od početka bolesti zapaža se hemoglobinurija i nagli pad broja eritrocita u cirkulaciji, a u tom periodu se nalazi najveći broj babezija u eritrocitima. Mokraća obolelih životinja je mutna, a usled hemoglobinurije je crvena, a na kraju crne boje. Proizvodnja mleka se smanjuje ili potpuno prestaje, a mleko može imati žućkastu boju i gorak ukus zbog prisustva hemoglobina. Gravidne krave mogu pobaciti. Bolest traje 3 do 10 dana ređe duže, a nakon toga sledi period rekonvalescencije od 2 do 3 nedelje.
Kod lakše forme bolesti povećanje telesne temperature se ne zapaža ili iznosi 40 do 41°C, a takođe nisu prisutni hemoglobinurija i ikterus.

 

Patogeneza, patomorfološke promene, terapija i profilaksa su slične u većine vrsta životinja.

OPŠIRNIJE O BABEZIOZI POGLEDAJ OVDE

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box