(Putrefactio ingestorum ruminis)

Truljenje sadržaja buraga je poremećaj ruminalne digestije izazvano preteranim rastom E.  coli i B. proteus koji su normalni stanovnici buraga. U normalnim uslovima umnožavanje truležnih bakterija koje se unose hranom i vodom inhibiše fiziološka ruminalna flora. Ako se truležne bakterije češće unose u organizam i u velikim količinama, dobijaju povoljne uslove za rast (visok ph) prilikom čega dolazi do truležnog raspada i stvaranja štetnih materija u buragu.
Silaža, repa, krompir i otpadni produkti pivarske industrije koji su već počeli da tule, trava i voda za piće zagađeni izmetom i žitarice jako zagađene bakterijama uzrokuju truljenje sadržaja buraga.
Kod ove indigestije apetit kod životinja je promenjen, smanjena je motorika buraga i javlja se proliv i recidivirajući nadun delimično uzrokovan penušavom fermentacijom. Kod krava je smanjena proizvodnja mleka i podložne su metaboličkim poremećajima, sa pojavom pareza i grčeva. Sadržaj buraga je tamno zelene boje, vodenast i penušav, neprijatnog mirisa, a ph iznosi 7.5-8.5.
Terapija je kao kod alkaloze buraga (bazne indigestije). Kod dužeg truljenja sadržaja u buragu preporučuje se oralna aplikacija streptomicina ili oksitetraciklina (5-10g dnevno) u toku 2-3 dana.
Teški slučajevi truljenja zahtevaju ruminotomiju, ispiranje sadržaja buraga, a zatim se rumen napuni sa 10-20 litara prokuvane, retke kaše od lanenog semena, zajedno sa 2-3 litre sadržaja buraga i nekoliko šaka izlomljenog sena.
U slučaju teže alkaloze buraga daje se 1-2 litre 2.5% rastvora sirćetne kiseline oralno, 50-70 ml mlečne kiseline rastvorene u 8-10 litara vode, askrobinska kiselina 50g rastvorene u vodi, 100-200 g glutaminske kiseline u 10 litara vode peroralno. U lakšim slučajevima dobar efekat može se posići davanjem 500g šećera sa 100-150 g kalcijum karbonata (stočna kreda) u 2 litre vode. U prometu postoje gotovi lekovi za suzbijanje alkaloze buraga.
Za stimulaciju motorike buraga parenteralno se daje genabilna kiselina. Ako je prisutna dehidracija i toksemija daje se 5-10% rastvor glukoze u fiziološkom rastvoru natrijum hlorida (3-5 L dnevno), zatim vitamin C,B1, antihistaminici, kortikosteroidi, analeptici i kardijaci.

Literatura:

  1. Stamatovic' S., Jovanovic' M., Bolesti papkara I, Bolesti goveda, Beograd 1990. godine

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box