Krava

Normativi ishrane krava i tehnika ishrane

Karakteristike kabastih krmiva i obroka za optimalnu proizvodnju mleka

Karakteristike i proizvodnja silaže i silažnih obroka za optimalnu proizvodnju mleka

Detelinsko travne silaže

Poređenje sena i silaže

Seno i silaža u proizvodnji mleka

 

Organizacija držanja junica

Ishrana junica

Ishrana junica u zimskom periodu

Ishrana junica u letnjem periodu

Ishrana i postupak sa gravidnim junicama

 

Ishrana visokoprotuktivnih krava

 

Obrazloženje izbora stočne hrane

Standardi kvaliteta kabastih hraniva i struktura koncentrata

 

Pašni tov junadi

Problemi pašnog tova junadi

Tov za proizvodnju zrelije junetine (od 500 do-600 kg)

Završni tov

 

Varijante tova teladi

Ako se računa na kontinuirano dolaženje teladi na pašnjak, onda su to: jesenja, zimska, prolećna i letnja telad. Pašna sezona u brdsko-planinskom području može se računati da traje od 15.maja do 01.oktobra = 138 dana, a zimski period ishrane od 01.10. - 15.05. iduće godine = 227 dana.

Međutim, u kontinuiranom dolaženju teladi biće raznih grupa teladi koja će koristiti pašnu ili stajsku ishranu u jednoj godini.

 

Tov jesenje teladi - rođeni IX, X, XI i XII meseca

Tov zimske teladi - rođeni 20.XII, I, II i III meseca

Tov prolećne teladi - rođeni 20.III, IV,V i VI meseca

Tov letnje teladi - rođeni VI, VII, VIII i IX meseca

 

Tov kukuruznom silažom

Varijante tova

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box