(Derzsy's Disease)


Virusni hepatitis je akutno infektivno oboljenje pitomih i divljih guščića koje se manifestuie teškim promenama na mnogim unutrašnjim organima.

 

Etiologija

Uzročni agens pripada grupi Parvovirusa (guščiji Parvovirus tip 1). mada su iz aficiranih jedinki izolovani i Adenovirusi.

Inkubacija pri prirodnim uslovima nastanka bolesti traje izmedju 9-14 dana.

 

Patogeneza 

 Prenosi se direktnim i indirektnim kontaktom, a što je još značajnije, prenosi se i preko jaja, tako da su inkubatori i zagadjene baterije često rasadnici bolesti.

Morbiditet ponekad može da zahvati sve objekte sa mladim guščićima, a mortalitet može znatno da varira, i to od 7-100%. Medjutim, posle 4. nedelje starosti bolest se retko pojavljuje u jatima.

 

Simptomi bolesti manifestuju se neveselošću. gubitkom apetita i pojačanom žedii. Kod izvesnog broja obolelih guščića pojavljuje se konjunctivitis i seroznosluzav iscedak iz nosa (rhinitis). U izvesnim slučajevima pojavljuju se naslage u vidu pseudomembrana na jeziku (glossitis pseudomembranacea). Sa ovako izraženim simptomima obolele životinje vrlo brzo uginjavaju. Ponekad bolest može da poprimi protrahirani tok, pri čemu se zapaža eritem na koži^a opadanjem perja.

 

Patomorfološke promene 

 Pored rinitisa, konjunktivitisa i fibrinoznog zapaljenja jezika, naikarakterističniie promene izražene su na jetri, koje se sastoje u njenom povećanju i prožimanju krvavljenjima usled čegaje prilično trošna. U nekim slučajevima ona je čvrste konzistencije. Istovremeno se raože pojaviti serofibrinozni pericarditis i ascites. Prenia nekim zapažanjima i tireoidea obolelih može da bude povećana. His-tološkim pregledom otkrivaju se distrofično-nekrotične promene na jetri i na srčanom mišiću sa krvavljenjima i infiltratima heterofila. U svežim slučajevima u hepatocitima i Kupferovim ćelijama mogu se zapaziti intranuklearne inkliizije.

 

Postavljanje dijagnoze relativno je lako i bazira se na karakterističnim simptomima bolesti i patomorfološkom nalazu na unutrašnjim organima.

 

Diferencijalno-dijagnostički postoji sličnost sa Adenovirusnim infekcijama, in-fluencom, hemoragičnim nefritom i enteritom. Potrebno je imati u vidu i neka bakterijska oboljenja, kao što su: pašteurella anatipestifer i E.coli.

 

Terapija iprofilaksa 

 Odredjena terapija ne postpji, ali se primenjuje vakcinacija roditelja prema odgovarajućem programu, kako bi se pospešio nivo humoralnih antitela kod podmlatka. U neposrediio ugroženim jatimia guščića može se upotrebiti hiperimuni

 

Literatura: dr Dušan B. Orlić, dr Miloš Kapetanov; BOLESTI ŽIVINE

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box