Virusi avijarne influence su segmentisani, RNK virusi iz familije Orthomyxoviridae. Ovoj familiji pripadaju još neki segmentisani virusi, uključujući tipove A, B, C viruse influence. Tip A, kome pripadaju svi virusi avijarne influence, je infektivan za velik broj životinjskih vrsta, uključujući divlje patke, kokoške, ćurke, svinje konje, lasice, foke i ljude. Tipovi B i C virusa primarno su infektivni samo za ljude, a povremeno se inficiraju i svinje. Na osnovu antigenskih razlika unutrašnjih proteina (nukleoproteina i gena matriksa), serološki primenom AGID, razlikuju se sojevi virusa avijarne influence.

Virusi avijarne influence tipA imaju segmente od 8 gena koji kodiraju sintezu različitih proteina, površinske i unutrašnje proteine. Površinski proteini su H (hemaglutinin), N (neuraminidaza) i matrix 2 proteini. H i N proteini su najvažniji za stvaranje zaštitnog imunološkog odgovora, prvenstveno kao neutralizujuća antitela (At). Među njima postoje velike antigene razlike, pa tako postoji 15 HA i 9 NA podtipova, utvrđenih na osnovu HI i NI. Unutrašnji proteini su proteini polimeraza komplexa (PB1,PB2,PA), nukleoproteini, matrix 1 proteini, i nestrukturni proteini 1 i 2.

 

Literatura: dr Dušan B. Orlić, dr Miloš Kapetanov; BOLESTI ŽIVINE


Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box