karakul_-_ovanKarakul ovca rasprostranjena je u srednjoj i jugozapadnoj Aziji. Osim azijskog dela, karakul se gaji na području bivšeg Sovjetskog Saveza, u Ukrajini i Severnom Kavkazu.

Ovce ove rase imaju usku i dugačku glavu. Uši su oborene (klempave), obrasle finom kratkom dlakom crne boje. Ovce su šute, a ovnovi imaju dobro razvijene rogove.

Vrat je dosta dugačak i tanak. Trup je dugačak i uzan. Visina grebena ovaca je oko 65, a ovnova 75 cm. Noge su dugačke i jake. Rep je vrlo širok u osnovi, sastavljen od 15-20 pršljenova. Idući od korena repa prema vrhu, rep je naglo sužava i završava se tankim repićem koji ima oblik latinskog slova S, što je posledica srastanja pršljenova. S gornje strane rep je pokriven vunom, a sa donje je ogoljena beličasta koža. U toku sezone, kada je obilata ishrana, u repu se nagomilava nekoliko kilograma (i do 8 kg) loja koji služi kao rezervna hrana u oskudnom periodu ishrane. Ova osobina karakul rasu svrstava u masnorepe ovce.

Krzno je glavni proizvod ove rase ovaca. Karakul rasa ovaca daje najkvalietnije krzno. Kvalitet krzna se ceni na osnovu broja uvojaka, sjaja pramenova i veličine kožice. Najbolji kvalitet kožice dobija se od jagnjadi koja se kolju sa 1 do 3 dana starosti, jer se posle tog vremena uvojci počinju polako odvijati, tako da su posle nekoliko meseci potpuno odvijeni.

Proizvodnja mesa je druga po značaju karakteristika ove rase ovaca. U zavisnosti od uslova ishrane, masa tela odraslih ovaca se kreće između 45 i 70 kg, a ovnova 60-90 kg. Jagnjad, sa lošim osobinama uvojaka, koja se zbog toga ne žrtvuju u prvim danima života, sa tri meseca uzrasta, u normalnim uslovima ishrane i držanja, prosečno imaju između 20 i 23 kg. Kvalitet mesa karakula sličan je kvalitetu naših pramenki, s tom razlikom što su mišići sastavljeni od nešto grubljih vlakana i što su utovljena grla jačeg mirisa, s obzirom da je karakul masnorepa ovca.

Telo ovaca je pokriveno grubom vunom, tamne boje, koja sa starošću sedi. Glava, uši i noge su obrasli crnom sjajnom dlakom. Runo je otvoreno, sastavljeno od šiljastih pramenova. Godišnji nastrig neprane vune odraslih ovaca, u dobrim uslovima ishrane i držanja, je 3-3,5, a ovnova 3,5-4 kg, s randmanom 55-58%.

U toku laktacije, koja u proseku traje 110-120 dana, ovce karakul rase proizvedu 70-80 litara mleka.

Karakul spada u kasnostasne i primitivne rase ovaca. Mlada grla prvi put ulaze u priplod sa starošću od 16-18 meseci. plodnost karakul ovce je 110-115%.

Zbog izuzetno cenjenog kvaliteta krzna, karakul ovca je dosta izvožena van granica njene postojbine.

 

Literatura:

Ovčarstvo – tehnologija proizvodnje; Gutić Milenko, Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Kurćubić, Leka Mandić, Vladimir Dosković; Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - OVCE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box