LakonLakon je francuska mlečna rasa ovaca nastala na bazi ukrštanja domaćih ovaca sa merino rasom, a u kasnijoj fazi stvaranja korišćena je i engleska ranostasna sautdaun rasa. Lakon je veoma cennjena rasa ovaca u Francuskoj i ona čini oko 9% od ukupne populacije ovaca u ovoj zemlji.

To je srednje krupna rasa, čvrste građe tela i snažne konstitucije. Životinje imaju finu i malo dužu glavu, čiji je profil prav ili malo ispupčen. Uši su dugačke, vrat dugačak, tanak, bez kožnih nabora. Grudi su dosta dobro razvijene. Leđa su veoma široka, a leđna linija ravna. Karlica, takođe, dosta široka. Noge su srednje dužine, zadnje su razmaknute i tu je smešteno voluminozno vime.

Visina grebena odraslih ovaca iznosi 70, a ovnova do 80 cm. Telesna masa ovaca se kreće od 55 do 65, a ovnova od 80 do 100 kg. Mlada jagnjad u intenzivnom tovu ostvaruju prosečan dnevni prirast od oko 200 grama. Randman mesa odraslih grla je 45-50%, a jagnjadi 50-55%. Od 100 ovaca dobija se oko 130 jagnjadi.

Ovce su slabo obrasle vunom. Glava, uši, noge, a najčešće i trbuh obrasli su dlakom. Runo je poluzatvoreno, kratkih pramenova. Debljina vunskih vlakana iznosi u proseku 27-30 mikrona. Godišnji nastrig vune po ovci je 1-1,5, a kod ovnova oko 2 kg.

Ova rasa se odlikuje izraženom sposobnošću za proizvodnju mleka. U toku laktacije, zavisno od uslova držanja, ovce daju 100-250 kg mleka. Masnoća mleka je oko 7,5%. Od mleka se pravi poznati francuski sir rokfor.

Ova rasa dosada nije izvožena iz Francuske mada u zadnje vreme vlada veliko intersovanje u svetu za ovu ovcu.

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box