avasiAvasi rasa spada u grupu masnorepih ovaca. Uzgaja se u Izraelu, Siriji, Iraku, Iranu i Saudijskoj Arabiji. Areal njenog rasprostiranja kararterišu specifični klimatski i zemljišni uslovi pustinje i polupustinje. Nastala je od starog, primitivnog, masnorepog tipa avasi ovaca u poboljšanim uslovima spoljne sredine, uz primenu sistematske selekcije na mlečnost roditeljskih parova.

Novonastala rasa spada u grupu srednje krupnih ovaca. Obrasla je grubom vunom. Naime, runo joj je otvoreno, sastavljeno od šiljastih pramenova. Zbog slabe obraslosti i nastrig vune je dosta nizak i kreće se od oko 1,7 kg u ovaca do 2,7 kg u ovnova. Glava, uši, donji deo vrata, trbuh i noge ispod skočnih zglobova i lažnih kolena pokriveni su dlakom u nijansama od braon do crne boje.

Proizvodnja mleka je veoma dobro izražena u ovaca ove rase. U laktacionom periodu koji traje 200-300 dana, ovce proizvedu u proseku 300-350 kg mleka, a rekorderke i preko 1000 kg.

Avasi ovce se, takođe, veoma slabo aklimatizuju, a pogotovu tamo gde je povećana vlažnost vazduha.

 

Literatura:

Ovčarstvo – tehnologija proizvodnje; Gutić Milenko, Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Kurćubić, Leka Mandić, Vladimir Dosković; Čačak, 2006.

Foto: Elite Genetics

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - OVCE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box