Pivska ovca je autohtona pramenka koja se od pamtiveka uzgaja u Crnoj Gori.

Živi u veoma surovim  uslovima, ali ipak ima dosta dobre proizvodne rezultate, te je zbog toga veoma popularna ovca i na nju otpada oko 17% od ukupne populacije koja se uzgaja u Crnoj Gori. Pivska ovca je dosta krupna. Visina grebena odraslih ovaca iznosi 63-65, a ovnova 68-70 cm. Masa tela ovaca se kreće od 50-52, a ovnova 62-65 kg. 

Ovce su obrsle vunom bele boje sa  izvesnim procentom sinjavosti. glava, uši i noge su obrasle kratkom, belom dlakom sa sitnim pegama crne boje. Runo je otvoreno, sastavljeno od šiljastih pramenova. U runu dominiraju gruba, osjasta vlakna. Godišnji nastrig neprane vune iznosi u proseku 1,3-1,5 u ovaca i 1,8-2 kg u ovnova. Vuna je veoma gruba i spada u sortiment E, a ređe u D. Randman vune je oko 65%. 

Pivski soj pramenke poznat je po dobroj proizvodnji mleka. Tako utvrđeno je da za oko 200 dana laktacije ova pramenka daje oko 110 litara mleka. Po zoološkoj klasifikaciji spada u dugorepe ovce. Kasnostasna je. Plodnost ovaca se kreće od 110-120%. Ovnovi imaju dobro razvijene rogove, a i ovce su u većini slučajeva rogate.

 

Literatura:

Ovčarstvo – tehnologija proizvodnje; Gutić Milenko, Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Kurćubić, Leka Mandić, Vladimir Dosković; Čačak, 2006.

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box