KrivovirskaKrivovirska ovca uzgaja se u Srbiji, u okolini Krivog Vira, po kojem je i dobila ime. 
Spada u grupu srednje krupnih pramenki. Prosečna telesna masa ovaca je oko 38 kg, a ovnova 50 kg. 
Runo je otvoreno, sastavljeno od šiljastih pramenova, a kod boljih zapata može biti i poluzatvoreno, jer je ovaj soj na prelazu između rude i gruborune pramenke. Prosečan godišnji nastrig neprane vune iznosi oko 1,5 kg kod ovaca i oko 2 kg kod onova. Finoća vlakna je oko 40 mikrona. Randman vune iznosi u proseku 60%. 
Vuna je bele boje. Glava i noge su obrasle dlakom, koja je jednobojno žute ili prskano žute boje. Na  čelu i po temenu glave nalaze se dugački pramenovi vune koji obrazuju ćubu. 
Prosečna mlečnost ovih ovaca je 30 kg, bez mleka koje posiše jagnje. Prosečna plodnost se kreće do 110%. Spada u grupu kratkorepih ovaca. Kasnostasna je. Ovce su šute, a ovnovi imaju dobro razvijene, spiralne rogove.

 

 

 

 

 

Literatura:

Ovčarstvo – tehnologija proizvodnje; Gutić Milenko, Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Kurćubić, Leka Mandić, Vladimir Dosković; Čačak, 2006.

 

Foto: elbarn.net

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - OVCE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box