Pirotska_ovca-elbarn.netOva ovca je najrasprostranjenija na području Pirota, po kome je i dobila ime. 

Pirotska ovca spada u grupu dugorepih ovaca. Visina grebena joj je oko 55 cm.  Masa tela odraslih ovaca iznosi prosečno 36-41 kg, a ovnova 50-55 kg.

Randman mesa odraslih grla je 45-47%, a kod jagnjadi oko 50-52%, što zavisi od stepena njihove utovljenosti. Od 100 ovaca dobija se 110-115 jagnjadi. 

Ovce su obrasle belom vunom,  a ima i grla sa crnom i sinjavom vunom. Godišnji nastrig neprane vune iznosi1,2-1,4, a u ovnova oko 1,5 kg.

Finoća vunskog vlakna je u proseku 40 mikrona (C i D sortimenta). Randman vune se kreće oko 60%. Od vune pirotske ovce, u Pirotu i okolini, se izrađuju nadaleko poznati pirotski ćilimi. 

Za 6 meseci laktacije ova ovca proizvede 75-80 litara mleka, računajući i mleko koje posisa jagnje. Kasnostasna je. Ovce su šute, a ovnovi rogati. 

Od 1954.godine počeo je rad na oplemenjivanju ove ovce sa ovnovima Merino Arl i Virtemberške rase. Koristeći se metodom kombinacijskog ukrštanja, uz primenu rigorozne selekcije, stvoren je mnogo produktivniji genotip, tzv. pirotska oplemenjena ovca.

 

Literatura:

Ovčarstvo – tehnologija proizvodnje; Gutić Milenko, Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Kurćubić, Leka Mandić, Vladimir Dosković; Čačak, 2006.

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box