Potiče iz španskog manastira Eskuriala. Životinje su sitne, uzane, lake i prefinjene konstitucije. To je soj sa najfinijom vunom. Prosečna finoća vunskih vlakana iznosila je 13-14 mikrometara (5A sortiment). Vunska vlakna bila su veoma vijugava i kratka. Pošto  je životinja bila veoma sitna (telesne mase 24-27 kg) i prinos vune je bio mali svega 750 grama do 1,1 kg, sa randmanom oko 30-40%. Na ovako mali prinos vune uticala je i slaba obraslost vunom pojedinih delova tela. Zbog jednostrane selekcije, ovaj soj merina nije imao širu primenu, pa se pristupilo njegovom popravljanju, prvenstveno konstitucije.

 

Literatura:

Ovčarstvo – tehnologija proizvodnje; Gutić Milenko, Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Kurćubić, Leka Mandić, Vladimir Dosković; Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - OVCE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box