Campylobacter

To su mikroorganizmi mali, pleomorfni, Gram‑negativni, krivi štapići. Ponekad spiralne ili "galeb" forme se mogu evidentirati. Mnogi od tih organizama su ranije klasifikovani u rod Vibrio.  Campylobacter vrste su  mikroaerofilne do anaerobne i ne fermentaišu šećere. Ovaj rod uključuje obe vrste i komensalne i patogene mikroorganizme.

 

Kada se sumnja na  Campylobacter, treba inkubirati agar ploče u uslovima gde je CO2 ispod 10% plus malo H2 gasa (Campy uslovi) na 370C nekoliko dana sve dok se ne uoče čestice Gram negativni, pokretni,  krivi štapići.  Komercijalno dostupni Campy sredina je u bio-bag sistemu, koji je pomenut u sekciji za tehnike anaerobnih kultura.

 

Campylobacter mikroorganizme je ponekad teško izolovati i identifikovati, i neki uginu brže ili promene karakteristike u kontinuiranoj kulturi.

 

Gram-bojenje  Obratite pažnju na različite oblike ovih organizama, galebova krila ili spirala.

 

Vibrio

Pravi ili krivi Gram‑negativni štapići roda Vibrio su prvo izolovani iz sveže ili morske vode.  Vibrio cholerae  humani partogen, je najviše vredan pažnje zbog više epidemija kolere koje su zabeležene u istoriji medicine. Jedan od mnogih tipova  V. cholerae je takođe poznat kao Vibrio metchnikovi,  koji prouzrokuje fatalne gastroenteritise kod kokoši.  Ova bolest je prvo uočena i saopštena u Evropi.

 

Drugi organizam, Vibrio parahaemolyticus se ćesto izoluje iz morske vode i morske hrane.  On je značajan kao humani patogen prvenstveno kao morska hrana-nosioc  "trovanja hranom".  On je takođe uočen kao prouzrokovač nekrotičnih lezija kod riba i ljuskara.

 

Diferencijacija  Campylobacter vrsta

 

 

Campylobacter

Species

 

 

 

Cat

 

 

H2S

 TSI

 

 

H2S PbAc

 

Rast 3% NaCl

 

Rast 1% glucineu

 

 

Rast 250C

 

 

Rast 430C

 

 

Glavni domaćin

 

Najčešća bolest ili stanje

 

fetus subsp.

 Fetus

 

+

 

-

 

+

 

-

 

+

 

+

 

-

Goveda, ovce

Abortus

 

fetus subsp.

 venerealis

 

+

 

-

 

-

 

-

 

-

 

+

 

-

 

Goveda

 

Abortus, infertilnost

 

sputorum subsp.

 Bubulus

 

-

 

4+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

-

 

---

komensal

 

sputorum subsp.

 mucosalis

 

-

 

+

 

+

 

-

 

-

 

+

 

-

Različiti domaćini

 

komensal

 

 Jejuni

 

+

 

2+

 

+

 

-

 

+

 

-

 

+

Različiti domaćini ovce

 

Enterični abortus

 

Coli

 

+

 

-

 

+

 

-

 

+

 

-

 

+

Različiti domaćini

 

komensal

 

Napomena:  C. jejuni proizvodi pozitivnu natrium hipurat reakciju.

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box