Nesporulirajući anaerobi

 

Za razliku od saznanja o ulozi koje sporoformne anaerobne vrste imaju u bolestima, veoma malo se zna o ulozi  nesporolurajućih anaerobnih vrsta.Većina tih organizama su pravi anaerobi koji su veoma  izbirljivi i teško ih je izolovati i identifikovat. Samo ako u narednim godinama bude razvijena tehnika koja omogućava proučavanje uloge tih organizama u animalnim bolestima.

 

Infekcije koje su u vezi sa anaerobima uključuju:  gnojne apscese mekih tkiva, rane, ozlede, septikemiju, gangrenu, truležno oboljenje papaka, endometritis, i post‑operativne infekcije.  Bacteroides, Dichelobacter i Fusobacterium su uglavnom anaerobni rodovi koji se izoluju iz infekcija životinja. Takođe, često je uočena i mešana infekcija sa bakterijama iz roda Clostridium.

 

Gasno-tečna hromatografija.

 

Anaerobni organizmi se često razlikuju po krajnjim produktima koji se mogu detektovati upotrebom gasno-tečne hromatografije.  Male količine baktreijske kulture se ispari u gasnom hromatografu meri se tip i količina masnih kiselina. Bacteroides i Dichelobacter  proizvode različite organske kiseline.  Buterna kiselina nije isključivi krajnji produkt,  i  kada se proizvodi, i izobuterna proizvodi se i izovalerianska kiselina takođe.  Fusobacterium sa druge strane proizvodi isključivo buternu kiselinu kao krajnji proizvod, i ne proizvodi ostale dve pomenute kiseline. Mi nemamo odgovarajući  funkcionalan gasno-tečni hromatograf za detekciju  ovih kiselina.

 

Da bi se izolovao anaerob, potrebno je ispravno uzeti uzorak koji zahteva anaerobne uslove i pri uzimanju uzorka, transportu i kultivisanju. Sprovođenje tih zahteva je najveći problem u dijagnostici bolesti,  koji prouzrokuju anaerobni mikroorganizmi.

 

Tehnika uzimanja uzorka Uzorkovanje anaeroba i tehnika kultivisanja će biti demonstrirani i diskutovani na ovoj laboratorijskoj vežbi.  Neke napomene su date ovde:

 

Tamponi Specijalne tampone za anaerobne kulture treba koristiti kada se sumnja da su oni uzročnici bolesti. Ti tamponi su komercijalno dostupni ili se mogu pripremiti kao duple epruvete koje sadrže CO2.  Zatvarač epruvete je dodanti sterilni tampon. Jednom se uzme uzorak i vrati se tampon u odgovarajuću epruvetu. Komercijalni sistem je verovatno lakši za praktičare.

 

Ploče  Potrebni su specijalno pripremljeni anaerobni pločasti mediji. Takođe su dostupni i komercijalni. Te ploče treba držati u anaerobnim uslovima.

 

Gas-Pak posude (lonci)  Inkubacija ploča mora se odvijati pod anaerobnim uslovima i različite gas-pak posude i drugi sistemi su nam danas dostupni. Gas-Pak lonac  sastoji se od zapečaćenog kontejnera. Sistem za generisanje H2 gasa je sadržan u jednoj kesici..  Voda se doda  u kesicu upravo pre nego se ona stavi u lonac. U hemijskoj reakciji iz kesice troši se kiseonik iz lonca i tako stvaraju anaerobni uslovi.

 

Bio-Bags ( Bio- Kese).  Jedan od najlakših i najnovijih anaerobnih sistema je Bio-Bag sistem.  To nije ništa drugo nego plastična kesa u koju se stavlja ploča. Kese se zatvore sa aparatom za toplotno zatvaranje  ( kao što je  Seal-a-Meal) i anaerobni uslovi se generišu sa minijaturnim hidrogen gas generatorom i zaštićenim kristalima. Ovaj sistem ima dugu trajnost i jeftiniji je od gas-paklopaca. Oni takođe zauzimaju manje mesta pri inkubiranju. Dodatna prednost  ovog  sistema  za generisanje drugih uslova sredine kao što je dodatak CO2  i mešani vazduh je takođe moguć..

 

PRAS  Pre-Redukcije Anaerobino Sterilisan je termin koji opisuje medij iz kojeg je O2 veoma pažljivo odstranjen tokom njegove pripreme. Za pripremu tih medija je potrebna specijalna oprema.

 

Oxyrase (oksiraza) je komercijalni enzimski sistem za uklanjanje  O2 iz medija i drži ga u vezanoj formi..  Enzim je inkorporiran i dozvoljava rad sa anaerobima u manje  strogim uslovima.  Mi ne koristimo te komponente jer imaju relativno visoku cenu.

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box