Organizmi ovog roda su mali, ne nepokretni, fakultativni, oksidaza pozitivni, Gram‑negativni štapići ili kokobacili.. Identifikovane su brojne vrste. Ti organizmi sukomensali  mukoznih membrana u genitalnom i gornjem respiratornom traktu odakle se i izoluju.

 

Organizmi ovog roda su karakteristični po zahtevima za  X i/ili V factorima.  X faktor je hemin koje sadrže eritrociti, a faktor V factor je nikotinamid adenin dinukleotid (NAD).  Ovi faktori se mogu nabaviti  na komercijalno dostupnim diskovima, ali je procedura koja se koristi za  uzgajanje kolonija Staphylococcus (ranije opisana) najčešće korišćena.

 

Actinobacillus pleuropneumoniaeje važan patogen kod svinja i on je od skora izmešten iz roda  Haemophilus.  Kako se biohemijski bolje uklapa sa organizmima roda  Haemophilus, on će biti pokriven ovom sekcijom laboratorijskog rada

 

1. Napravi Gram bojenje kolonija Haemophilus.

2. Uočite satelit efekat oko "uzgojenih “ kolonija.

3. Koristite Tabelu 16 da odredit vrstu nepoznatom organizmu.

 

 Diferencijalne karakteristike roda Hemophilus

 

Hemophilus

Species

 

Hemoliza

 

Zahteva X faktor

 

Zahteva  V faktor

 

Zahteva  serum ili specijalni faktor

 

Zahteva CO2

 

Glavni domaćin

 

Najčešća bolest ili stanje

 

parasuis

 

 

 

-

 

-

 

+

 

+

 

-

 

Svinja

 

Glasser-ova bolest, disajni organi

 

A. pleuro-

 pneumoniae

 

 

+

 

-

 

+

 

-

 

-

 

Svinja

 

disajni organi

 

para-

 gallinarum

 

 

-

 

+

 

+

 

+

 

+

 

Pilići

 

Kijavica, disajni organi

 

influenzae

 

 

 

-

 

+

 

+

 

-

 

-

 

Čovek

 

CNS, disajni organi

 

para-

 influenzae

 

 

-

 

-

 

+

 

-

 

-

 

Svinja

 

disajni organi

 

 

somnus

 

 

-

 

-

 

-

 

+

 

+

 

Goveda

 

CNS, disajni organi , meningoencefalitis

 

Taylorella

 equi-

 genitalis

 

-

 

-

 

-

 

+

 

+

 

Kopitari

 

Zarazni metritis kopitara

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box