Ovi rodovi mogu se izolovati sa selektivnih medija koji se koriste za Enterobakterije. One se često primećene u prirodi i mogu biti izolovane i uzoraka zajedno sa Enterobakterijama. Morfologija njihovih kolonija  može se pojaviti u sličnim formama kao i enterobakterije. Kao i uvek, nasuprot enterobakterijama ovi organizmi su oksidaza pozitivni. 

 

Pseudomonas 

Postoje brojne vrste u ovom rodu. Većina nije patogena i može se često sresti kao kontaminent. Pseudomonas aeruginosa je važan potencijalni patogen i učestalo uzrokuje bolesti domaćih životinja i ljudi. Kao i uvek ovaj organizam se češće nalazi u malom broju kao kontaminent i njegova izolacija nije neophodno klinički značajna.

 

Dve druge bakterije koje su ranije bile u rodu  Pseudomonas su značajni patogeni. Jedna od tih je Burkholderia mallei koja uzrokuje sakagiju..Ovaj organizam je iskorenjen u  U.S. Drugi organizam je B. pseudomallei koja izaziva melioidoza ili pseudosakagiju i endemija je u Jugoistočnoj Aziji i samo se povremno izoluje u U.S.

 

Na krvnom agaru većina  Pseudomonas vrste formiraju velike, sive kolonije sa nepravilnim ivicama. Neke kulture se mukoidne, a druge grube i imaju sličnu kolonijama Bacillus cereus.  Kolonije imaju veliku zonu beta hemolize. Pseudomonas kulture mogu imati zeleni ili žuti pigment. Većina kultura  P. aeruginosa ima voćast ili "slatki amonijak" miris koji je veoma poseban. Kombinacija izgleda  kolonija, zeleni pigment i miris, čine ovaj organizam veoma posebnim.

 

Aeromonas 

Aeromonas  se  povremeno može naći u životinjskom izmetu..Ovaj organizam je uobičajen u zemlji, vodi i otpatcima.  A. hydrophila  izaziva bolesti kod amfibija, reptila i ljudi, dok A. salmonicida je patogen kod riba.  Aeromonas je u poslednje vreme posvećena veća pažnja kao prouzrokovaču ozbiljnih infekcija kod ljudi i  zoo-životinja..

 

Na krvnom agaru Aeromonas ima sličnu morfologiju kolonija kao i Enterobacteriaceae.  Neke vrste su beta hemolitične.

 

Biohemiske reakcije Pseudomonas i  Aeromonas 

 

Rod

 

Dekstroza*

 

Laktoza*

 

Saharoza*

 

Trehalosa*

 

H2S

 

Urea

 

Indol

 

Oksidaza

 

Katalaza

 

 

Pseudomonas

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

+

 

 

-

 

 

+

 

 

+

 

 

Aeromonas

 

 

 

+/+

 

 

d (11-89% Pozitivna)

 

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

-

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

* Ovi mediji sadrže standardni ugljenohidratni osnovni medijum.

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box