Organizmi koji pripadaju ovom rodu su aerobni Gram pozitivni štapići, nepokretni i ne formiraju kapsule. Postoje patogene i sporogene vrste. Važno je znati razlikovati ove dve grupe. Patogene vrste ovog roda su prouzrokovači tuberkuloze. Jedna vrsta je u vezi sa paratuberkulozom  ( Džonova bolest ) kod goveda.

 

Članovi roda Mycobacteriumimaju visok nivo lipida u ćelijskom zidu. Posledično, kada se ovi organizmi boje sa karbolfuksinom, ti organizmi su otporni na dekolorizaciju sa acid-alkoholom. Istina smatraju ih organizmima koji se boje brzom kiselinskom metodom. Vidi dodatak A za diskusiju o bojenju brzom acidifikacijom. Preparat je relativno siromašan kada se boji po Gramu.

 

Većina patogenih mikobakterija raste veoma sporo. Saprofitne vrste često rastu brže od patogenih. Na primer saprofit M. smegmatis  će pokazati svoj rast posle tri dana, dok M. paratuberculosis, koji uzrokuje Džonovu bolest zahteva   4-16 nedelja rast na medijumu koji sadrži mikobaktin. Mediji koji se obično koriste za mikobakterije uključuje: Lowenstein‑Jensen, Stonebrink, Middlebrook 7H10, Herrold žumančani  agar, Dubos i Proskauer i Beck.

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box