Pripadnici ova tri roda rastu kao duga vlakna sastavljena od mnoštva organizama. One se često mešaju  sa gljivicama i zato se mogu naći u tekstovima koji opisuju gljivice. Međutim, one su prave bakterije sa svim svojim osobinama i nikada ne treba da budu opisivane kao mukoide gljivice.

 

Identifikacija pripadnika ove grupe organizama se obično rade u referentnim laboratorijama i ponekad je teška. Potrebni su specijalni mediji. Kao i uvek, veoma korisna je prethodna informacija koja se može dobiti iz pregleda brisa uzorka iz izlučevina  ili nekom običnom observacijom. Ti organizmi imaju različitu obojenost, morfolgiju i osobine kolonija, koje mogu pomoći pri identifikaciji

 

Actinomyces

 

Od osnovne važnosti za veterinu iz roda  Actinomyces je  A. bovis.  To je karakteristični uzročnik bolesti kod goveda, infekcija mandibule izaziva gnojni ili proliferativni osteomijelitis, koji je poznat pod imenom "grudvasta vilica  - lumpy jaw".  Ovaj organizam može da izazove infekcije kod svinja i pasa, a kod drugih životinja je infekcija vrlo retka. 

 

Sumporne granule.  Uzeti bris čest otkriva forme žutobelih granula koje se zovu "sumporne granule" za koje se pokazalo da su kolonije mikroorganizama. Ako su te granule prisutne, one mogu biti uveliko vidljive u izlučevinama.

 

Da se nađe organizam u kulturi ili u direktnom ispitivanju, potrebna je kultura granula iz iscetka rane,i to ona koja nije kontaminirana drugim bakterijama što je često slučaj kada se pregled vrši na otvorenom. Procedura za izolaciju granula je sledeća: stavite oko 1 ml kliničkog materijala u epruvetu koja sadrži sterilisani slani rastvor. Snažno protresi epruvetu oko 15 sec. Dozvoli  nekoliko minuta da se sadržaj istaloži.Upotrebi Pasterovu pipetu da odstraniš supernatant ( tečnost koja se izdvojila iznad taloga). Dodaj još slanog rastvora i opet protresi, istaloži i odvoj supernatant. Ponavljaj postupak sve dok supernatant ne postane bistar i dok samo granule ne ostanu u epruveti. Uzmi jednu ili više  granula i spljošti ih između dve ploče za Gram-bojenje ili stavi u poklopac od sterilne petri ploče i spljošti ih za kultivisanje.

 

Kultura. Sumnjivi materijal treba inokulirati na  tioglikolatni  ili neki drugi pogodan medij i inkubirati na 37 0Cu anaerobnim uslovima.  Ovaj organizam će rasti samo pod tim uslovima. Rast je vidljiv posle  4-6 dana, kao male bele nejasne zamućene kolonije na dnu epruvete. Kolonije koje rastu na agar ploči koja sadrži infuzionu glukozu  mozak-srce su granulirane ili grube-hrapave. Kada rastu na krvnom  agaru, Actinomyces bovis formiraju male kolonije tipa "kapi rose" koje nisu hemolitične. Sa starenjem kultura stvara grublje strukturu kolonija. Kolonije se generalno karakterišu kao veoma prianjajuće za agar i teško ih je odstraniti.

 

Mikroskopski pregled otkriva fine tanke niti koje mogu biti razgranate Bakterije su Gram‑pozitivne i ne boje se brzom acidifikacijom. Ostale vrste Actinomycesmogu zahtevati aerobne uslove za rast i mogu takođe formirati kolonije sa grubljom strukturom nego  A. bovis.

 

Actinomyces viscosus   je aerobni organizam koji je veoma često u vezi sa humanom infekcijom, ali koji se povremeno može otkriti i u čirevima kod pasa. On se često pogrešno identifikuje kao Nocardia i potrebno je pažljivo uraditi dijagnosticiranje zato što je konačan ishod infekcije kod ove dve vrste veoma različit.   Nokardiozu je mnogo teže lečiti i izgleda da je fatalnija. 

 

Actinomyces suis  je infekcija koja se periodično javlja kod svinja. Raniji izvori iz literature su mešali ovaj organizam sa  A. bovis, ali su to dva biohemijski i antigenetski različita organizma. Inače je organizam redovan stanovnik ezofagusa kod prasića i misli se da ih ima na koži mamalne žlezde krmače dok prasad sisaju. Lezije su tipične aktinomikotične granulozne konzistencije koje teže da se uvećaju i gnojni iscedak sadrži sumporne granule.

 

Streptomyces

 

Organizmi iz roda Streptomycesjavljaju se sa sličnim karakteristikama strukture i karakteristikama kolonija kao i aktinomicete. Ovaj rod je vredan pažnje jer je dosta naših antibiotika prvi put otkriveno, kao proizvodi određenih vrsta ovih organizama. Ovi mikroorganizmi imaju mikroskopski izgled kao Actinomyces, jer formiraju duge niti koje proizvode “artospore”. Oni su aerobi. Kolonije imaju izgled kože. Sa starenjem kolonije mogu razviti suv belokredast izgled. Takođe su karakteristični po proizvodnji “zemljanih” mirisa.

 

Nocardia

 

Nocardia asteroides je glavna vrsta ovog roda koja izaziva infekcije i kod ljudi i kod životinja. Nokardioza je karakteristična po akutnim ili hroničnim gnojnim ili granuloznim plućnim infekcijama koje se mogu proširiti i na druge organe i limflne žlezde. Infekcija pasa može se pogrešno dijagnostifikovati kao pseća kataralna bolest. Kod goveda je primarno mesto infekcije vime – mamalna žlezda.

 

Ovi organizmi rastu sporo i mogu se pojaviti na Sabouraud's (sličan medijum koji se koristi za gljivične kulture) ili na krvnom agaru posle 72 pa i više časova. Nakon tri nedelje, kolonije mogu dostići dijametar 10 mm. Na Sabouraud agaru kolonije imaju neregularan naboran izgled. Pigment može varirati od žute do jako narandžaste  boje. Kada se posmatra pod mikroskopom  N. asteroides može imati izgled dugih niti koje su razgranate, isprekidana forma štapića različitih veličina.

 

Bojenje brzom acidifikacijom Nocardia asteroids  je  Gram‑pozitivna i delimično  se može bojiti brzom acidifikacijom.   Ovaj način bojenja je opisan u dodatku. Ako se sumnja na  Nocardia se mora koristiti razblažena H2SO4 za dekolorizaciju umesto razblažene HCl.  Mora se koristiti slabiji dekolorizator inače će bojenje biti oštećeno.

 

Druge vrste Nocardia  koje su manje važne su N. brasiliensis i N. caviae.  Posmatraj   demonstraciju koristeći sledeću tabelu za identifikaciju različitih reakcija na kazein, tirozin i ksantin.

 

 Različitosti Nocardia i Streptomyces

 

 

Organizam

 

Kazein

 

Tirozin

 

Ksantin

 

Nocardia asteroides

 

    -

 

   -

 

    -

 

Nocardia brasiliensis

 

    +

 

   +

 

    -

 

Nocardia caviae

 

    -

 

   -

 

    +

 

Streptomyces

 

    +

 

   +

 

    +

 

 

Interpretacija: Pozitivna reakcija je čist medij oko kolonije. Braon reakcija je termin za "tirozin reakciju" i ona je tipična za neke izolate, ali nije dobra diferencijalna karakteristika.

                                                                                   

 

Dermatophilus

 

Dermatophilus congolensis je jedina značajna patogena bakterija iz ovog roda. Ovaj organizam izaziva infekcije na koži goveda, konja, ovaca i koza. On proizvodi krastave tvorevine koje imaju tendenciju širenja  tako da obuhvataju velike površine kože.Deo kože koji je pod krastama postaje ranjiv i luči serum. Zatim se na tim lezijama razvija sekundarna infekcija.

 

Direktan pregled

Najbolji metod za dobijanje dijagnoze ove infekcije je odstraniti jednu ili više krasta i dodirnuti mikroskopskim staklom izlučevinu ispod kraste, uzorak-bris osušiti na vazduhu preliti Giemsa bojom. Boja koja se koristi u laboratoriji je razblaženi preparat i staklo sa brisom stoji zaronjeno u boji  5-15 minuta. Ostatak boje se prospe i opet se uzorak osuši na vazduhu ili se koristi blaga toplota (treba paziti da se ne zamrlja). Organizam proizvodi "hife" ili niti, te niti u zoospore na karakterističan način. U zavisnosti od stadijuma rasta, organizmi sa mogu pojaviti kao gomila ili diskovi.

 

Nažalost u uobičajenoj dijagnostici mi rutinski dobijamo suvi materijal kraste. Mi ćemo upotrebiti materijal oporavljenu u inficiranom zecu ili konju. Da bi se napravio bris za bojenje krasta  treba da bude potopljena u sterilnu vodu 15 minuta ( to će biti urađeno za vas).  Pincetom uzeti mali deo materijala i staviti na mikroskopsku pločicu a zatim drugom prekriti preko i izgnječiti materijal u tanki film. Ukoliko veliki deo materijala ostane možete ga ukloniti pincetom Bris treba da je sasvim gust. Ostavite da se osuši i pratite uputstva za Giemsa bojenje (gore). 

 

Kultura.  Dermatophilus raste dobro na krvnom i Sabouraud agarnim  pločama, ako su inokulisane pravim iscedkom iz inficiranog područja ili vlažnije kraste. Čestice kolonije sa sa uskom zonom beta hemolize se mogu uočiti nakon  24 sata. Na žalost organizam izgleda da ne raste dobro iz većine krastavog materijala da bi se mogao upotrebiti za dijagnozu. Takođe imajte na umu da će kultura na otvorenim mestima, kraste, lezije na koži sadržavati brojne kontaminentne bakterije.

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box