STAFILOKOKE I MIKROKOKE

 

 

     Gram‑pozitivne koke su široko rasprostranjene u prirodi i uobičajeno naseljavaju kožu i mukozne membrane životinja i ljudi. Neke vrste Gram‑pozitivnih koka su patogene.  Dve velike grupe ovih koka se mogu lako razlikovati relativno jednostavnim načinima metodama diferenciranja 

 

Stafilokoke  su uvek katalaza pozitivne, generalno formiraju veće kolonije od streptokoka, i formiraju grupu organizama koji se njbolje vide na razmazima,  koji su uzeti iz dobrih medija.

 

Mikrokoke se ustvari ne smatraju patogenima, osim u slučajevima pada imuniteta organizma, kada su poznate da uzrokuju bolesti. Ovi organizmi su uvek katalaza pozitivni, imaju varirajuće veličine kolonija, i dobro se uočavaju na razmazu  bojenom po Gramu uzeti sa agarne ploče. Jedna važna karakteristika je da mikrokoke imaju različite varijabilne veličine bakterija u jednom razmazu i one naginju dekolorizaciji mnogo više i lakše nego stafilokoke.

 

Streptokoke  su uvek katalaza negativne, formiraju male kolonije i mnoge vrste rastu u lancima koje se najbolje vide u tečnoj kulturi. Streptokoke moraju da se identifikuju  ugljenohidratnom mediju i ostali testovi  će biti u sledećoj sesiji..

 

Klizni koagulaza test je najlakše uraditi u isto vreme kada i test sa epruvetom. Nagnite epruvetu i pomešajte svoje bakteije sa malom količinom koagulaza reagensa na zidu epruvete. Stvaranje grudvica će se moći primetiti već posle 1-2 minuta.

 

Određivanje tipa bakteriofaga se radi na humanom izolatu stafilokoka. Postoji standardni set bakteriofaga koji se koristi za određivanje osetljivosti uzorka određenog izolata. Za izvođenje testa agar ploča se inokulira sa izolatom čiji se tip određuje. Kapi sa bakteriofagom suspenzorijom se stavljaju na markirana mesta  na ploči, koja se zatim inkubira na  370C  u trajanju od 18 časova. Tamo gde bakteriofage inficiraju ili ubiju stafilokoke, je čistao područje bez pojave rasta.  Upotrebom uzoraka osetljivosti na fage, može se odrediti da li različiti izolati imaju isti tip faga.. Ovo je važno za epidemiološko  ispitivanje,  da pomogne otkrivanju izvora i zaustavljanju stafilokoknih bolesti. Set bakteriofaga za stafilokoke čiji je izvor životinja nisu dostupne.

 

Hemoliza na različitim krvima. Mi  normalno uzimamo krv ovaca ili goveda za pripremu krvnog  agara.  Kao i uvek može se koristiti i krv drugih vrsta životinja u zavisnosti  od njihove pogodnosti  za rast nekog mikroorganizma. Budite sigurni da rast hemolitičkih vrsta mogu da variraju u velikoj meri u zavisnosti od koje je vrste životinja uzeta krv. Neki hemolizini  Staphylococcus aureus posebno nisu aktivni  prema crvenim krvnim zrnacima nekih životinjskih 

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box