Uzorkovanje se vrši po principu prosečnog uzorka (srednja proba), a vrši ga stručno lice. Od svake partije uzima se za ispitivanje reprezentativnog uzorka od 200 do 300 g, pakuje u odgovarajuće posude ili kesice, obeležava se i šalje direktno, poštom ili po kuriru.

Ako se u ukupnoj količini proizvedene stočne hrane nađu neka odstupanja u pojedinim delovima partije, iz tih delova se uzimaju dodatni uzorci. Kod inspekcijskog uzimanja uzorka, kao i kod sumnjivog proizvoda, preporučuje se uzimanje veće količine uzorka, od 2 do 1,5 kg. Takav uzorak se na mestu uzorkovanja ili u laboratoriji deli na tri krajnja uzorka. Jedan od njih se ispituje u laboratoriji, a preostali deo se dobro zatvori i čuva, kako bi se mogao koristiti kao dokazni materijal u slučaju reklamacije. U slučajevima koji bi mogli da budu predmet sudskog spora, uzorkovanje se vrši u prisustvu vlasti ili dva svedoka. Uzorci se uzimaju u duplikatu, a jedan uzorak ostaje kod nadležnih inspekcijskih organa.

Kada se sumnja da je hrana uzročnik oboljenja životinja, uzorci se ne uzimaju kao srednja proba. Uzorkovanje se vrši sa različitih mesta, naročito od onih sa kojih su hranjene obolele životinje.

Svaki uzorak treba da bude reprezentativan za proizvod koji se kontroliše. Greške koje se učine pri uzimanju uzorka ne mogu se kasnije korigovati. Kod uzoraka za ispitivanje i čuvanje treba paziti da prvi budu zaštićeni od štetočina, nečistoća i promene vlage, skladišteni na suvom i hladnom mestu. Uzorci čija je vlaga veća od 14% brzo se uplesnive ako se čuvaju u staklu, foliji, limenci i u toplim prostorijama.

            Propratna dokumentacija treba da sadrži šifru koja sadrži naziv hrane, naziv i mesto proizvođača, mesto uzorkovanja, ukupnu količinu od koje je uzet uzorak i ostale važne podatke.

            Uzorci vode iz akvatičnih ekosistema (reke, jezera, bazena, itd) za mikrobiološku analizu uzimaju se sa različitih dubina, a u slučaju reka i na različitim delovima vodenog toka. Uzorci vode iz česme uzimaju se tako što se slavina opali plamenom, a potom voda pusti da teče oko pet minuta. Nakon toga voda se sakuplja u sterilne posude i šalje na analizu, koja treba da bude izvršena u narednih 2-6 časova. Ako to nije moguće, uzorci se čuvaju na ledu najviše 24 časa.

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box