Krpelji prenosioci bolesti

31779
Created by ševo
Created on 06 maj 2013
0 likes, 0 dislikes

Description

 

Krpelji su  ektoparaziti koji parazitiraju na toplokrvnim životinjama i  ređe na ljudima. Kada se nađu na životinji ili na čoveku krpelji sišu krv i  hrane se krvlju kako bi se odvijao njihov razvoj i  razmnožavanje. Svojim prisustvom na koži iritiraju domaćina, mogu da dovedu do alergijskih reakcija i  da uzrokuju krpeljsku paralizu (tick paralizu) i  anemiju. Najveća opasnost od krpelja je ta što su oni vektori u prenosu nekih bakterijskih, virusnih i  protozoalnih oboljenja. 
Staništa krpelja su najčešće šume, visoke trave, grmovi, šiblje  i  ostali predeli pokriveni žbunastom vegetacijom. Njihov radius kretanja je mali, kreću se u širinu samo nekoliko metara u potrazi za hranom. Krpelji ne traže aktivno svog domaćina nego domaćin pokupi krpelja prolaskom kroz travu, šiblje i  druga staništa krpelja. Krpelji se popnu na vrh trave i  čekaju svog domaćina. Kada se domaćin približi krpelju , krpelj se hvata za telo domaćina i  pronalazi pogodnoi mesto na domaćinu za sisanje krvi. Kada se prikače na domaćina krpelji pomoću specifičnog usnog aparata-rilice probadaju kožu i  sišu krv. Ubod krpelja je bezbolan jer krpelji luče anestetičke materije pa je iz tog razloga teško osetiti kad se krpelj “ prikači “ za kožu.

OPŠIRNIJE

 

Veterinarski...
Polovinom prošlog veka poljoprivredna proizvodnja u Srbiji postupno sa ekstenzivnog nacina prelazi na intenzivan...
Veterinarski...
U Jagodini je 1952. godine osnovana Epizootiološka dijagnostička stanica koja je posle više Transformacija prerasla u...

View all

Tags

Associations

Back to Top

Poslednje na forumu

Oglasi za posao

veterina.info fan box