Bluetongue - plavi jezik

46423
Created by ševo
Created on 23 april 2013
0 likes, 0 dislikes

Description

 

 

Bolest plavog jezika (енгл. Bluetongue, lat. febris catarrhalis ovium) je akutno virusno oboljenje pretežno ovaca, ali i koza, goveda, jelena i divljih preživara.

Javlja se enzootski, u vidu prirodno žarišnih infekcija a prenosi se insektima koji se hrane krvlju (komarci iz roda Culicoides, krpelji, obadi).

Bolest plavog jezika se nalazi na A listi Svetske organizacije za zdravlje životinja sa šifrom (A090).[1]


Uzročnik

Virus izazivač bolesti plavog jezika

Uzročnik bolesti je virus plavog jezika iz porodice Reoviridae, roda Orbivirus kod kojeg je dosad identifikovano 24 serotipa.[2]

Rasprostranjenost

Karta kretanja različitih serotipova virusa u Evropi od 1998.

Oboljenje je rašireno u više zemalja koje se nalaze u prostoru između 40° severne i 35°južne geografske širine[2]. Virus plavog jezika je serološki identifikovan u regijama gdje je prisutan komarac iz roda Culicoides (npr. Afrika,Amerika, Australija, južna Azija i Okeanija), ali je virus kod klinički pozitivnih slučajeva izolovan samo u nekoliko zemalja. Zbog globalnog zagrevanja virus se širi do 42° SGŠ, tako da se sada javlja i u Bugarskoj, Makedoniji,Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Francuskoj, Španiji, Grčkoj...[3]

[uredi]Klinički znaci

Stepen bolesti može biti od perakutnog do hroničnog sa mortalitetom od 2-30%. Virus plavog jezika uzrokuje vaskularno endotelno oštećenje koje za posledicu ima edeme, kongestiju, krvarenje, cijanozu jezika („plavi jezik“), curenje iz nosa, konjunktivitis, pobačaj, upalu i nekrozu. Period inkubacije je 4-6 dana, a temperatura je između 40,5-42°C. Obolele jedinke imaju poteškoće pri kretanju

Dijagnoza

Tipični klinički znaci ove bolesti omogućuju pozitivnu dijagnozu, posebno u područjima gdje je ova bolest endemična[4]. Izolacija virusa se vrši iz krvi (kod živih životinja) ili iz tkiva slezine, jetre,koštane srži, limfnih čvorova ili krvi iz srca (nakon obdukcije)[5].

Diferencijalno dijagnostički u obzir mogu doći[5]:

  • kod ovaca: zarazni ektim, slinavka i šap, boginje ovaca, zarazna šepavost, vezikularni stomatitis
  • kod goveda: slinavka i šap, zarazna korica, zarazni rinotraheitis goveda, parainfluenca

Lečenje i preventiva

Prenosilac virusa, komarac iz roda Culicoides

Nema efikasnog leka ni tretmana. Preventiva bolesti se postiže karantinom, vakcinisanjem i kontrolom prenosnika bolesti.

 

 

Associations

Back to Top

Poslednje na forumu

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box