Kozje mleko kao dijetetska hrana troši se delom u svežem stanju, a pretežnim delom za proizvodnju sira. Taj sir je delikatesa pa mu je i cena relativno u odnosu na kravlji sir dosta visoka.

Za 1 kg zrelog–tvrdog sira neophodno je oko 8 litara kozjeg mleka, a mekog 6,5–7 litara.

Tok laktacije i proizvodnja imaju svoje specifičnosti, a one zavise od:

  • Redosleda laktacije;
  • Dužine laktacije;
  • Dnevnoj proizvodnji mleka i njegovoj trajnosti;
  • Perioda zasušenja
  • Ishrane koza.

Posle prvog jarenja koze proizvedu najmanje mleka. Iz laktacije u laktaciju količine mu se povećava, a maksimalnu postižu između 3. i 4. laktacije. To je u vezi sa razvojem tela životinje, posebno povećanjem mlečne žlezde. Razlika u količini proizvedenog mleka između 1. i 4. laktacije može iznositi i do 40%. To bi kod oplemenjene domaće koze F2 generacije bilo orijentaciono:

 

L a k t a c i j a

Proizvodnja

mleka (l)

I

II

III

IV–VII

Prosek

350

450

500

550

500

U I laktaciji proizvodiće se 60–70% moguće proizvodnje mleka u zreloj dobi. U proseku po kozi dobiće se oko 500 litara mleka u laktaciji kad se postigne potpuna normalna starosna struktura stada. To znači kad u podjednakom broju budu zastupljene koze od 1. do 6. ili 7. laktacije.

Budući da su oplemenjene koze proizvod ukrštanja to će među njihovim potomcima i laktacijska proizvodnja mleka varirati u većim granicama (350–650 l). Isključivanjem iz uzgoja koza sa lošijim i manjim vimenom, isključivati ćemo mogućnost njihove reprodukcije, a u uzgoju zadržavati mlečnije koze.

Dužina laktacije zavisi od količine proizvedenog mleka, starosti životinje i uslova njihovog držanja. Mlađe životinje imaju kraću, a starije dužu laktaciju. U konkretnom slučaju musti će se koze prosečno 7,5 meseci. (225 dana).

Sve se koze istovremeno počinju i prestaju musti. Budući da se jare u različito vreme (prosek razlika iznosi oko 15 dana) to će se neke musti 15 dana duže, a neke 15 dana kraće od gore navedenog vremena trajanja muže.

Početna proizvodnja mleka značajna je za ukupnu proizvodnju mleka i trajanje laktacije. Što je veća početna količina mleka to će i proizvodnja u laktaciji biti veća i obratno manja.

Najveću početnu proizvodnju mleka postižu koze između 1. i 2. meseca laktacije. Kad postigne maksimum na tom nivou ostaje gotovo do 4. meseca, zatim sledi postepeni pad. Kod normalne strukture stada (koze u muži od 1. do 6. ili 7. laktacije) može se očekivati tokom pojedinih meseci u laktaciji sledeća prosečna dnevna proizvodnja (litara):

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Prosek

1,8

2,7

2,6

2,4

2,2

1,8

1,5

1,2

0,9

1,31

 

Na osnovu početne količine mleka može se orijentaciono proceniti laktacijska proizvodnja:

 

Najviša početna dnevna proizvodnja

(litara)

Laktacijska proizvodnja

(litara)

2,0

350

2,5

500

3,0

650

Literatura:

Gutić Milenko, Snežana Bošković-Bogosavljević, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović · Leka Mandić, Vladimir Dosković - KOZARSTVO TEHNIKA I TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA; Čačak 2006.

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KOZE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box