Jarad prva 3–5 dana ostaju stalno uz koze i po volji sišu kolostrum. Nakon toga se odvajaju u zasebnu staju i sisaju dva puta dnevno u istim razmerama (ujutro i uveče).

Način ishrane jaradi zavistan je od anatomsko–fizioloških osobina probavnih organa. Da bi ih postepeno uključili u funkciju preživara neophodno je da jarad:

 

  • prva 3–4 dana piju kolostrum;
  • mleko u obroku dobijaju oko 6 sedmica (nedelja);
  • razvojem predželuca postepeno prelaze na koncentrat i seno. Time se povećava njihova zapremina, sledi razvoj mikroflore–metaboličke funkcije buraga za povoljniju probavu krmiva sa većim sadržajem celuloze.

 

Prve 3–4 nedelje jarad slabo koriste ugljenohidrate izuzev one u mleku, a 4–6 dana nedovoljno probavlja skrob.

Prve 3 nedelje jarad veoma dobro koriste belančevine mleka. Postepeno kasnije sve bolje vare belančevine animalnog i biljnog porekla.

Veoma bitne minerale (kalcijum i fosfor) najbolje koriste iz mleka (90%) u starosti  od  2–3 meseca. Iz krmiva koriste minerale oko 50%. Potrebni su vitamini A, D i E, a u ranoj dobi (do funkcije preživara) i vitamini B–kompleksa.

 

Rast i razvoj telesnih mera. Rast i razvoj ima tri značajne faze. Kod ženske jaradi namenjene za priplod to su:

  • Prva faza je u starosti do 3 meseca. Ona ima dve podfaze. Jedna predstavlja ishranu sa mlekom i traje 6 nedelja, a druga ishranu sa voluminoznim krmivima i koncentratom do 3 meseca. Što je ishrana u to vreme intenzivnija to je dnevni prirast veći, a razvoj telesnih mera bolji. U toj fazi poželjan je dnevni prirast 100–120 g, odnosno težina jaradi do 3 meseca od 15–18 kg. Tako razvijena jarad sa dobrim osobinama preživara bez poteškoća veoma brzo se privikavaju na pašni režim ishrane.
  • Druga faza traje od 3–13 meseci. Ima takođe dve podfaze. Prva je do vremena pripusta–oplodnje kozica (8 meseci). Životinje svakodnevno odlaze na pašu sa kozama. Rast je usporeniji, a dnevni prirast iznosi 80–90 g, odnosno težina tela sa 8 meseci je oko 30 kg. Druga podfaza kreće se od 8 do 13 meseci, odnosno njoj pripada trajanje bremenitosti. Dnevni prirast iznosi oko 50–60 g, pa su koze kod jarenja prosečno teške 37–40 kg.

 

Literatura:

Gutić Milenko, Snežana Bošković-Bogosavljević, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović · Leka Mandić, Vladimir Dosković - KOZARSTVO TEHNIKA I TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA; Čačak 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KOZE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box