Estralni ciklus je pod neuroendokrinom kontrolom. Gonadotropni hormoni (hormoni hipofize) koji su uključeni u regulaciju estrusnog ciklusa su: folikulostimulirajući hormon (FSH) i lutenizirajući hormon (LH). Folikulostimulirajući hormon dovodi do rasta folikula i posledično povećanog lučenja estrogena proporcionalno sa rastom folikula. Estrogen stimuliše estrusno ponašanje - "polni žar", koji kod kobila traje 5-7 dana. Luteinizirajući hormon dovodi do sazrevanja ovulatornog folikula i ovulacije. Po ovulaciji nastaje žuto telo koje luči progesteron koji je neophodan za održavanje graviditeta kobila do 100 dana graviditeta. Lučenje FSH i LH je pod kontrolom GnRH, pri čemu se gonadotropni rilizing hormon luči u hipotalamusu. Sezonalni anestrus je prouzrokovan promenama u „feed back" mehanizmu između jajnika i hipotalamusa.

Estrusni ciklus kobila se deli na dva perioda. Folikularna faza je period naglog rasta folikula, kobila pokazuje znake estrusa (5-7 dana) a zatim ovulira. Lutealna faza počinje posle ovulacije, tokom diestrusa (14-15 dana) formira se žuto telo koje luči progesteron do oko 50. dana gestacije. Za lučenje progesterona od 50. do 100. dana gestacije zadužena su sekundarna žuta tela koja nastaju stimulacijom od strane eCG (PMSG) koji se stvara u materičnim čašicama. Posle 100 dana gestacije progesteron se izlučuje u posteljici. Ukoliko kobila ne koncipira. endometrijum luči PGF201 koji dovodi do lize žutog tela i započinjanja novog ciklusa.

 

 

Literatura: Prof. dr Dragiša Trailović, Prof. dr Tihomir Petrujkić, Prof. dr Marijana Vučinić, Asist. mr Ružica Trailović, Dr Zoran Katrinka, SAVREMENI TRENDOVI U UZGOJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KONJA

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KONJI

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box