Konjarstvo kao stočarska grana i bitan deo privrede svih zemalja u Evropi doživljava transformaciju u rasnom i privredno-ekonomskom smislu. Zbog sve manjeg broja konja koji se koriste za rad i sve većeg broja konja koji se koriste za sport i zabavu, trend u konjarstvu ide ka gajenju i čuvanju sportskih i malih rasa konja koje se sve više drže kao kućni ljubimci, za razonodu i povremene parade ili smotre. Na našim prostorima to su najčešće engleski punokrvnjaci, kasači, lipicaneri i više rasa ponija.

U reprodukciji konja sve više se poklanja pažnja kontroli polnog ciklusa i parenju kobila ali i korišćenju veštačkog osemenjavanja kobila, najčešće semenom iz uvoza. Kontrola polnog ciklusa kobila redovno se vrši jedino na ergelama i kod nekih privatnih vlasnika, u prvom redu na malobrojnim još uvek društvenim ergelama, koje i dalje imaju najbolji genetski potencijal.

Privatne ergele koje gaje kasače i galopere često uvoze veoma dobre kobile koje se reprodukciono dobro prate i pare sa pastuvima odličnog genetskog porekla. Međutim, u velikom broju slučajeva na ergelama se pregled pastuva i kobila vrši samo ako se utvrdi da je veći broj kobila jalov, odnosno da se radi o sterilitetu koji je najčešće konstatovan kod kobila. Još uvek ne postoji nacionalni program praćenja plodnosti kobila i kotrole sperme pastuva na godišnjem ili višegodišnjem periodu. Na društvenim ergelama kontrola plodnosti kobila je nešto bolje organizovana - redovno se sprovodi kontrola pripusta i plodnosti pastuva pomoću utvrđene žderbnosti kobila, tj. biološkim ogledom, što je i najtačnije.Literatura: Prof. dr Dragiša Trailović, Prof. dr Tihomir Petrujkić, Prof. dr Marijana Vučinić, Asist. mr Ružica Trailović, Dr Zoran Katrinka, SAVREMENI TRENDOVI U UZGOJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KONJA

 

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KONJI

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box