Konjarstvo u novije vreme predstavlja više sport i zabavu nego stočarsku disciplinu. Iz tog razloga proističe i širi spektar primene različitih vrsta osiguranja.

Osiguranje je mera ekonomske nadoknade šteta, koje mogu nastati u različitim prilikama. Predmet osiguranja mogu biti sami konji, njihov transport, odgovornost imaoca konja prema trećim licima, posetioci konjičkih trka i izložbi, odgovornost organizatora sportskih manifestacija, radnici u neposrednom kontaktu sa konjima, jahači i veterinari. Pošto su konji često vrlo vredna grla, po prirodi vrlo osetljiva -ne retko može doći u pitanje i profesionalna odgovornost veterinara.

Oblici osiguranja konja

Konji se osiguravaju od rizika uginuća ili prinudnog klanja/ubijanja usled bolesti ili nesrećnog slučaja. Rizik uginuća od nesrećnog slučaja pokriven je od prvog dana osiguranja, a rizik nastao usled bolesti nakon isteka perioda karence u trajanju od 14 dana. Uz doplatak za otkup karence moguće je pokriće uginuća usled bolesti od prvog dana osiguranja. Osiguravaju se zdrava grla, u starosti od 10 dana do 18 godina, ili do 21 godine starosti ukoliko su kontinuirano osiguravana od 15 godine. Predmet osiguranja je životinja u celosti, a ne neki njen deo ili svojstvo.

Rizici nastali od bolesti koje su nastale pre početka trajanja osiguranja, kao i bolesti na A listi OIE (bruceloza, IAK itd.) su isključeni iz osiguravajućeg pokrića.

Postupak zaključenja osiguranja sprovodi se procenom i preuzimanjem rizika na licu mesta, identifikacijom i pregledom životinja, uslova držanja, ishrane i eksploatacije i uvidom u primenu propisanih dijagnostičkih i preventivnih mera. Poželjno je da ovom prilikom budu prisutni i vlasnik konja i ordinirajući veterinar.

Konji se po pravilu osiguravaju na period od godinu dana, a ždrebad od 10 dana do 4 meseca starosti, kasnije na godinu dana.

Postoji i mogućnost dopunskog osiguranja rizika gubitka ždrebeta od pobačaja u poslednjem mesecu ždrebnosti, mrtvorođenog ždrebeta ili uginuća za vreme i posle ždrebljenja do 1. ili 10. dana starosti. Dalje, postoji i dopunsko osiguranje pastuva od gubitka priplodne sposobnosti.

Premija odnosno cena osiguranja se određuje na osnovu nekoliko elemenata:

-          Sume osiguranja, koja predstavlja dogovorenu vrednost grla i maksimalnu obavezu osiguravača prilikom procene štete.

-          Premijske stope, koja je izraz stepena opasnosti na osnovu vrednosti grla, starosti, namene, kvaliteta držanja, nivoa zdravstvene zaštite

-          Ugovorenih doplataka i popusta

-          Poreza na osiguranje

•      Osiguranje kastracije je još jedan vid osiguranja koje veterinari često traže.

Cena ovog osiguranja zavisi od vrednosti grla i stepena rizika, zavisno od starosti i stanja polnih organa.

 • •Pošto se konji ponekad uvoze i podležu obavezi karantina, primenjuje se osiguranje za vreme trajanja karantina.
 • •Transport konja u zemlji i inostranstvu je takođe rizik koji se može osigurati.
  • •Vlasnik konja je po zakonu odgovoran za sve štete koje konji mogu naneti trećim licima, te se ova odgovornost može osigurati.
  • •Organizatori sportskih priredbi su po zakonu dužni da osiguraju posetioce.
   • •Konjički klubovi takođe mogu da osiguraju svoje članove, kao i povremene korisnike usluga - rekreativne jahače i polaznike škole jahanja.
   • •Osiguranje veterinara od odgovornosti iz delatnosti je u našoj zemlji još uvek dobrovoljno, dok je u zapadnim zemljama obavezno po zakonu i bez njega se ne može dobiti/produžiti licenca.

Činjenicu da li je veterinar načinio stručnu grešku treba da utvrde nadležni organi, pre svega veterinarska komora, odnosno njen etički komitet. U praksi se dešava da se greška ne utvrdi, a da nezadovoljni vlasnik životinje pokrene građansku parnicu sa zahtevom za nadoknadu štete, koju sud može da oceni opravdanom i pravosnažnom. U tom slučaju, veterinar je dužan da nadoknadi štetu i sve troškove.

Osiguranje profesionalne odgovornosti ima svrhu da veterinaru pruži pravnu zaštitu, izvrši nadoknadu štete i svih opravdanih troškova sudskog postupka.

 

Literatura: Prof. dr Dragiša Trailović, Prof. dr Tihomir Petrujkić, Prof. dr Marijana Vučinić, Asist. mr Ružica Trailović, Dr Zoran Katrinka, SAVREMENI TRENDOVI U UZGOJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KONJA

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KONJI

 • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box