Dobrobit - kao posebna naučna disciplina o zadovoljavanju potreba životinja, bavi se proučavanjem i definisanjem pokazatelja dobrobiti i ocenom stepena dobrobiti na osnovu procene kondicionog i zdravstvenog stanja životinja, ispitivanja fizioloških pokazatelja njihovog zdravstvenog stanja, kao i bihejvioralnih pokazatelja ponašanja, i to sa aspekta etičkih principa iskorišćavanja životinja, moralnog opravdanja za pojedine vidove iskorišćavanja životinja, korigovanja pojedinih vidova iskorišćavanja i zabrane određenih vidova iskorišćavanja životinja, kao i sa aspekta donošenja zakonskih propisa o zaštiti životinja zasnovanih na naučnim i etičkim principima o njihovoj dobrobiti.

Kada se razmatra dobrobit životinja sa aspekta definisanja i ocene njenih pokazatelja, onda se u obzir uzimaju:

  1. 1.Osećanja ili emocije, koji su pokazatelji mentalnog statusa životinja i kvaliteta njenog života. Pokazatelji dobrobiti su, naravno, prijatne emocije, kao što su udobnost (komfor), prijatnost, sigurnost i sl., a pokazatelji ugrožene dobrobiti neprijatne emocije, poput straha, bola, neudobnosti, nesigurnosti, dosade, patnje, stresa, gladi, žeđi itd.
  2. 2.Biološke funkcije organizma životinje, kao što su normalan rast i razvoj, reproduktivne osobine karakteristične za vrstu, ispoljenost svih fizioloških oblika ponašanja karakterističnih za vrstu, odsustvo bolesti, povreda, neuhranjenosti, razvojnih telesnih anomalija i patoloških oblika ponašanja;
  3. 3.Prirodan način života, koji podrazumeva gajenje životinja u prirodnom okruženju sličnom izvornom staništu određene životinjske vrste u kojoj joj je omogućeno da se razvija, raste, reprodukuje, odgaja potomstvo, radi, proizvodi i živi uz korišćenje prirodnih adaptacionih sposobnosti u odnosu na uslove života i

 

>     Opšte zdravstveno stanje (fizičko i mentalno).

Dobrobit je zato složeno stanje, koje čine tri komponente: fizička i fiziološka dobrobit, emocionalna dobrobit i bihejvioralna dobrobit, koja postoji ako je životinji omogućeno da ispolji fiziološke oblike ponašanja.

Fizička dobrobit (fizičko blagostanje) se može definisati kao stanje životinje u odsustvu bolesti i povreda ili kao stanje klinički manifestnog zdravlja. Mentalnu dobrobit (psihička, psihološka dobrobit) mnogo je teže definisati, ali je opšte prihvaćeno da se zasniva na dobrom zdravstvenom stanju i fizičkoj kondiciji ("u zdravom telu zdrav duh"), ispoljavanju oblika ponašanja karakterističnih za vrstu, odsustvu stresa i uočljivoj sposobnosti da se životinja sa lakoćom prilagodi na uslove života (laka i brza adaptacija). Ocena mentalnog statusa jedinke zasniva se na proceni percepcije, motivacije, emocionalnog statusa i kognitivnih procesa, koji podrazumevaju mogućnost svesnog odlučivanja i snalaženja u određenim životnim uslovima. Sinonimi koji se često koriste umesto termina "dobrobit" su "blagostanje" i "kvalitet života", mada se termin "blagostanje" pre odnosi na kratkoročnu dobrobit u momentu njene procene.

 

Dobrobit se, shodno tome, procenjuje na osnovu:

  • Kliničkog pregleda i utvrđivanja zdravstvenog stanja životinje (fiziološka, funkcionalna dobrobit);
  • Ispitivanja   ispoljenosti   fizioloških   oblika   ponašanja   i   mogućnosti zadovoljavanja urođenih životnih potreba (bihejvioralna dobrobit);
  • Ispitivanja prisustva pozitivnih emocija i odsustva negativnih emocija kod životinja (emocionalna dobrobit) i
  • Ispitivanja pogodnosti uslova života koji treba da odgovaraju vrsti, rasi, polu, starosnoj kategoriji i drugim osobinama životinje.

Patnja je po svemu sudeći suprotna stanju dobrobiti. Prema tome, ako ne može da se proceni dobrobit, onda treba procenjivati stepen patnje. Patnja se definiše, uglavnom, kao iskustveno prolongiran neprijatan osećaj, prouzrokovan različitim stimulusima, kao što su strah, bol ili frustracija. Patnja direktno utiče na zdravstveno stanje životinje, a kod domaćih životinja i na produktivnost.

 

 

Literatura: Prof. dr Dragiša Trailović, Prof. dr Tihomir Petrujkić, Prof. dr Marijana Vučinić, Asist. mr Ružica Trailović, Dr Zoran Katrinka, SAVREMENI TRENDOVI U UZGOJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KONJA

 

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KONJI

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box