Konje za sportske (turnirske) discipline i rekreativno jahanje odabiramo na osnovu konkretne namene. Sportske discipline su preskakanje prepona, dresurno jahanje i kros, objedinjene u konjičkom troboju, a posebno treba izdvojiti polo. Rekreativna grla se odabiraju prema veštini i uzrastu jahača te ova skupina predstavlja najraznovrsniju grupu.

Od sportskih konja očekujemo poslušnost, volju za učenjem, smiren temperament i voljnu kontrolu pokreta, što je srednje do visoko nasledno ali je i u velikoj meri uslovljeno pravilnim gajenjem, obukom i treningom. Pogodna grla za preponsko jahanje i dresuru pripadaju polukrvnim rasama, kao što su trakener, hanoveranac, angloaraber, ali i hanter. Za dresurno jahanje pogodni su i lipicaner, zatim andaluzijski konj, koji su selekcionirani kroz korišćenje u visokim (španskim) školama jahanja koje su nekad bile aristokratsko obeležje i krasile su plemstvo i vojnu elitu. Lipicaner, kao rasa koja je selekcionirana za reprezentativne i ceremonijalne namene, nije pogodan za militari, preskakanje prepona i daljinsko jahanje zbog visoke akcije koja usporava ovog konja, kao i zbog relativno malog rasta. Poseban problem u uzgoju sportskih konja predstavlja činjenica da se veliki broj muške ždrebadi kastrira, a da se superiorne kobile ne povlače sa takmičenja radi priploda. Ovo je polje gde se sve više primenjuju savremene biotehnološke metode reprodukcije. Najbolji način da se utvrdi plodnost i kvalitet pastuva je da se pastuv pripusti na grupu provereno plodnih kobila. Ovo je na žalost veoma skupo.

Dobro obučena sportska grla se mogu koristiti i za rekreativno jahanje, ako su jahači sigurni i obučeni. Međutim, u školama, turističkim ponudama i u klubovima za ometene u razvoju treba koristiti konje koji po formatu i snazi odgovaraju jahačima, sporija grla, smirenog temperamenta i podređenog ponašanja. Ovo gotovo da isključuje pastuve iz široke namene, a zahteva posebnu procenu psihološkog profila grla. Znači, osim telesne građe koja obezbeđuje ravnomerno kretanje nezavisno od hoda, zatim dobrog zdravlja, potrebno je proceniti i u kojoj meri je grlo spremno da se pokorava neiskusnom jahaču ali i kako podnosi nevešto usmeravanje i često pogrešne pokrete. Selekcija idealnog konja (ili više morfološki različitih tipova) za ovu namenu je još uvek pred odgajivačima, a odabir grla kako za konkretnu upotrebu, tako i za priplod zahteva dobru bihevioralnu procenu i pažljiv uvid veterinara u reakcije pojedinačnih grla u predvidljivim neželjenim situacijama. Kako je pravilno gajenje, vaspitanje i obuka ždrebadi od presudnog značaja za formiranje konja stabilnog ponašanja, saradnja odgajivača, trenera i veterinara je presudna karika za selekciju konja za široke namene.

 

Literatura: Prof. dr Dragiša Trailović, Prof. dr Tihomir Petrujkić, Prof. dr Marijana Vučinić, Asist. mr Ružica Trailović, Dr Zoran Katrinka, SAVREMENI TRENDOVI U UZGOJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KONJA

 

 

 

 

 

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KONJI

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box