Virus parainfluence je prvi put izolovan u Kanadi 1963. godine (parainfluenca 3), da bi nešto kasnije u istoj zemlji serološki bilo dokazano prisustvo sva tri tipa parainfluenca virusa, naročito u populaciji starijih konja. Kasnije je prisustvo parainfluenca virusa serološki dokazano i u drugim zemljama sveta. Infekcija je aerogena a klinička slika nespecifična, uglavnom benignog toka (serozan iscedak iz nosa, dispnoja, suzenje, otok limfnih čvorova). Adenitis submandibularnih limfnih čvorova je verovatno najčešći nalaz. Ukoliko obole, životinje obično ozdrave bez lečenja, nakon 5 do 7 dana, osim u slučajevima sekundarnih bakterijskih infekcija.Literatura: Prof. dr Dragiša Trailović, Prof. dr Tihomir Petrujkić, Prof. dr Marijana Vučinić, Asist. mr Ružica Trailović, Dr Zoran Katrinka, SAVREMENI TRENDOVI U UZGOJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KONJA

 

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KONJI

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box