Obračunate laktacije se unose u obrazac zasušenih krava i predaju licu koje taj spisak kontroliše i šalje u poljoprivrednu stanicu najdalje 7 dana po završenoj kontroli, radi obrade podataka. U spisak se unose krave koje su normalno zaključile laktaciju, kao i sve one koje su, iz ma kojih razloga isključene iz proizvodnje, prinudno zaklane i uginule.

 

I. Obrada podataka svakog meseca 

Za svaku kravu sa završenom laktacijom

 • 1. Matični broj
 • 2. Laktacija po redu
 • 3. Dužina trajanja laktacije u danima
 • 4. Količina mleka, mlečnih masti i procenat mlečne masti na osnovu stvarnog trajanja laktacije
 • 5. Količina mleka, mlečne masti i % mlečne masti za 305 dana laktacije (za krave čija je laktacija produžena)
 • 6. Količina 4% mleka u laktaciji
 • 7. Dužina servis perioda u danima
 • 8. Indeks osemenjavanja
 • 9. Izračunavaće se proizvodni indeks za svaku kravu, koji se izračunava količinom 4% masnoće mleka u odgovarajućoj laktaciji po redu za 305 dana, stavljenoj u odnos prema proseku te laktacije na farmi.


  • a) Za laktacije duže od 305 dana dobija se količina mleka i mlečne masti za 305 dana. Laktacija kraća od 305 dana (ne kraće od 200 dana) svodi se na trajanje 305 dana pomoću faktora.
  • b) Prosek laktacije na farmi formira se u periodu 12 meseci, s tim što iz proseka izlaze krave koje su završile laktaciju pre 12 meseci, a ulaze nove krave iz evidentiranog meseca, odnosno zaključne laktacije. Na primer, iz proseka druge laktacije farme izlaze krave koje su završile laktaciju u mesecu januaru 1996.godine, a ulaze krave koje su završile istu laktaciju 1997.godine.

 

II. Obrada podataka svakih 6 meseci

Daju se proseci za mlečne osobine po laktacijama i proseci svih laktacija na bazi šestomesečne obrade podataka.

 

III. Obrada podataka svakih 12 meseci

Daju se proseci za mlečne osobine po laktacijama i proseke svih laktacija na bazi dvanaestomesečne obrade podataka.

Obavlja se analiza zaključenih laktacija, biraju bikovske majke i podaci dostavljaju poljoprivrednim stanicama zaduženim za odgajivačko- selekcijski rad na području.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box