Pre teljenja preporučuje se aplikacija vitaminskih preparata (AD3E) kravama.

U terminu telenja u porodilištu treba obezbediti dežurstvo veterinara koji bi u slučaju potrebe pomogao pri telenju.

Prilikom porođaja, u pravilu, pustiti da se krava sama oteli. Ukoliko je prednji kraj teleta ili zadnji, što je mnogo ređe, izašao iz porođajnog kanala, može se čistim, dezinficiranim rukama laganim povlačenjem nogu teleta, sinhrono sa trudovima majke,  ubrzati telenje i pomoći pri završetku teljenja.

Ukoliko plod ide zadnjim krajem potrebna je brza pomoć pri teljenju, da ne bi došlo do ugušenja teleta pritiskom pupčane vrpce na karličnu kost.

Treba izbegavati uvlačenje ruku u vaginu pri telenju, ukoliko to nije neophodno potrebno, jer svako uvlačenje ruku stvara mogućnost infekcije porođajnog kanala. U tim slučajevima ruke moraju biti oprane sapunom i dezinfikovane, a takođe treba dezinfikovati i spoljašnje genitalije porodilje.

Odmah po teljenju tele se podigne zadnjim krajem i dezinfikovanom rukom očiste spolja nozdrve i gubica, ne stavljajući mu ruku na usta, i zatim dezinfikuje ostatak pupčane vrpce polivanjem tinkture joda na istu.

U slučaju aspiracije veće količine plodove vode od strane teleta i posledičnog otežanog disanja, primenjuju se sredstva za ekscitaciju (coffein), uz veštačko disanje i polivanje teleta hldnom vodom.

Nakon telenja, tele se propisno posuši i istovremeno izmasira po površini u svrhu izazivanja pojačane cirkulacije.

Nakon što se posuši, tele se premešta u individualni boks profilaktorijuma uz sve mere higijenskog držanja i zadoji kolostrumom majke najkasnije u toku prvih 2 sata, posle telenja. Pre izmuzavanja kolostruma obavezna je dezinfekcija vimena.

Kada krava izbaci posteljicu, ista se odmah ukloni i izvrši čišćenje i dezinfekcija porođajnog boksa, jer su lohije i posteljica izvrsna podloga za razvoj mikroorganizama, a često i sama može sadržati infektivne mikroorganizme.

Nakon izbacivanja posteljice kravi se aplicira i/m antibiotik širokog spektra i protrahiranog delovanja u svrhu brže involucije materice, mehaničkog čišćenja i sprečavanja nastanka infekcije.

Ukoliko krava u roku od 12 sati posle porođaja ne izbaci posteljicu, pristupa se manuelnom odstranjivanju. Veterinar čistom i dezinkifovanom rukom odlupi posteljicu i nakon intervencije u uterus ubacuje 2-3 penušave oblete koje sadrže antibiotik. Aplicira se i/m tardomyocel 10 ml i 5-10 ml  hypophisana. Terapija terdomyocelom i hypophisanom se ponavlja svaki dan, sve dok krava ne izbaci posteljicu. Veterinar može odrediti i drugu terapiju, prema svom nagođenju, ali ona u ovom slučaju mora biti opskrbljena. Pri tome se deo posteljice koji visi iz vagine lagano povlači, ali se nikako rukom ne ide u vaginu. Nakon izbacivanja posteljice, terapija se još jednom ponovi u svrhu ubrzanja involucije i sprečavanja puerperalnih komplikacija.

Ako posteljica ne ispadne niti nakon 3 navedene terapije, tada se čistom, dezinfikovanom rukom ide u vaginu i matericu, a odlepljivanje i vađenje posteljice obično ide vrlo lako. Prema dosadašnjim istraživanjima manuelno je  trebalo intervenisati u manje od 10% slučajeva zaostale posteljice. Nakon manuelne intervencije u uterus se ubacuju 2-3 pjenušave oblete ili kapsule, a i/m se aplicira hypophisan ili drugo sredstvo koje veterinar odredi.

-Porodilište treba imati ispust kako bi se porodilja nakon porođaja mogla kretati. Već treći dan nakon telenja poželjno je kravu izvoditi u ispust da se kreće, što pospešuje involuciju materice.

- Posle telenja i izbacivanja posteljice krava se normalno čisti od lohija i ostataka posteljice. Zbog toga kravu posle teljenja ne treba uznemiravati nepotrebnim vaginalnim pregledima i terapijom materice, ako izbacuje zamućeni lohijalni iscedak iz vagine. To traje par dana. Jedino ako iscedak zaudara, treba preduzeti odgovarajuću terapiju, ili ako su potpuno izraziti simptomi puerperalnog endometritisa.

- Krava ostaje u porodilištu oko 10-15 dana post partum, tj. do nastupa kliničke involucije maternice. Ukoliko je došlo do puerperalnih komplikacija i puerperalnog endometritisa, njeno prebivanje u porodilištu se produžava uz terapiju sve do kliničkog ozdravljenja.

- Krave sa puerperalnim oboljenjima drže se odvojeno u delu porodilišta.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box