Stalna i tačna evidencija reproduktivnih fenomena je osnovni uslov sagledavanja izvesnih propusta, njihovih ispravljanja i unapređenja reprodukcije.

- U svrhu vođenja evidencije reprodukcije za svaku kravu treba otvoriti ”Karton za reprodukciju”. Ukoliko se jedan karton ispuni, otvara se novi, a ispunjeni se pričvršćava uz novi. Na taj način obezbeđuje se uvid o reproduktivnoj sposobnosti svake životinje.

- U “Karton za reprodukciju” ubeležavaju se svi podaci o kravi, sve reproduktivne karakteristike i fenomeni, poremećaji u reprodukciji, terapija, uzrok isključenja iz reprodukcije i drugo što je bitno i što može uticati na reprodukciju.

- Svrstavanjem “kartona za reprodukciju” u pojedine grupe, već prema reproduktivnom stanju krava, postiže se uvid i omogućuje planski rad na reprodukciji.

 

Predlažu se sledeće grupe s obzirom na reproduktivno stanje:

 

 • I       gravidne krave
 • II      oteljene i u normalnom puerperiju
 • III     krave sa poremećajima u reprodukciji i lečene krave
 • V     krave isključene iz  priploda.

 

- Na osnovu tačne evidencije reproduktivnih fenomena izračunavaju se godišnje ove vrednosti:

 

 • a) Postotak plodnih krava, računajući servis period do 120 dana zaključno, te postotak slabije plodnih krava i neplodnih (jalovih).
 • b) Prosečan servis period u godini, te broj i postotak krava sa servis periodom do 45 dana, od 45-120 dana i preko 120 dana.
 • c) Prosečan međutelidbeni period u godini, te broj i postotak krava sa međutelidbenim periodom od 330 - 404 dana i onih iznad ili ispod navedenih granica.
 • d) Indeks osemenjavanja, tj., prosečan broj osemenjavanja po gravidnosti za plodne i posebno za slabije plodne krave. Zatim prosečan broj osemenjavanja jalovih krava.
 • e) Indeks plodnosti stada, tj., broj teladi žive i mrtve te kasnih pobačaja po kravi u stadu u godini dana.
 • f) Reproduktivni indeks stada, tj., broj teladi koja su dostigla dob od 1 meseca po kravi u stadu u godini dana.
 • g) Broj i postotak pobačaja, preranog porođaja, mrtvorođenčadi i gubitaka teladi do dobi od mesec dana u godini.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

 • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box