U uslovima, gde će se nalaziti veći broj životinja, svrstanih u pojedine grupe, obrok se sastavlja na osnovu prosečne životinje u grupi, prosečnoj težini i dobu života. Ako se drže na vezu, onda je ishrana individualna. Držanje i ishrana junica organizuje se sa grupama i slobodno, bez veza.

Grupe junica trebalo bi formirati prema uzrastu i težini.

Iskustva govore da u jednoj grupi u zimskom periodu ne bi trebalo biti više od 15-20 junica.

U svakom trenutku potrebno je osigurati svakom grlu slobodan dostup pijaćoj vodi. U dobi od 5-12 meseci trebalo bi po junici obezbediti 50 cm dužine jasala, od 13-18 meseci oko 60 cm i od 19-24 meseca 70 cm.

Potrebno bi bilo formirati sledeće grupe junica:

  • 1. Grupa junica od 5-6 meseci života, koje će se hraniti prelaznim režimom ishrane i u zimskom i u letnjem periodu.
  • 2. Grupa junica od 7-12 meseci života. To su grla koja se privikavaju na ishranu kabastim krmivima; koncentrat se daje leti i zimi prema potrebi i kvalitetu kabastih krmiva.
  • 3. Grupa junica od 13-14 meseci, koje se hrane kabastim krmivima, ako ova kvalitetom odgovaraju postavljenim normama, treba davati manje količine koncentrata.
  • 4. Grupa junica od 15-17 meseci, koje su određene za pripust, a hrane se isključivo kabastim krmivima, ako su kvalitetna. Treba pojačati koncentrat prema normativima.
  • 5. Grupa junica, koje su osemenjene,  pa sve do 6.meseca gravidnosti.
  • 6. Visoko gravidne junice, gravidne u 6. mesecu i dalje, koje se intenzivnije hrane i zbog toga dobijaju veće doze koncentrata a spremaju se za telenje.

Unutar navedenih grupa poželjna bi bila i detaljnija podela u saglasnosti sa normativima ishrane. Najidealnije je kada razlike u starosti pojedinih junica u grupi ne prelaze 1 mesec. Međutim, za ovo je odlučujući faktor - raspoloživi stajski prostor.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box