Rođenje: 20.III, IV,V i VI.

 

a) Uzgojna faza: traje oko 100 dana do težine 120-130 kg što se postiže prosečnim prirastom oko 800 g. Ovu težinu telad postižu od početka meseca VII, VIII i IX iste godine. Osim koncentrata, telad se rano navikavaju na seno i zelenu masu (silažu, repu).

 

b) Predtov na paši od VII - 1.X. = 92-30 dana

Ishrana: 1 kg sena, 1-1,5 kg koncentrata i paša tokom boravka prvog meseca na pašnjaku, a posle toga samo paša. Prirast oko 600 g/dan, a ukupni 55-18 kg. Težina na kraju perioda: 185-138 kg, a starost životinja 192-130 dana.

 

c) Stajski period: 1.X. - 15.V. (iduće godine) = 227 dana

Ishrana: prosečno koncentrat 4 kg, silaža po volji. Prirast 1.200 g/dan, a ukupni prirast 272 kg. Konačna težina 457-410 kg, a starost 419-357 dana tj., 15-12 meseci.

 

Varijanta tova prolećne teladi

Faze tova “a” i “b” ostaju nepromenjene.

 

c) Stajski period tova 1.X. - 15.V. = 227 dana.

Ishrana: 1-2 kg sena, 1-2 kg koncentrata, silaža po volji. Ako su seno i silaža kvalitetni, koncentrat se može izostaviti. Prirast 500 g/dan, a ukupan prirast 114 kg. Težina na kraju perioda 300-252 kg, a starost na kraju perioda 419-357 dana tj., 5-12 meseci.

 

d) Pašni tov: 15.V. - 1.X. = 138 dana

Ishrana: paša po volji. Prvi 2-3 nedelje u periodu privikavanja na pašu 1-2 kg sena, zatim samo paša. Prirast 600 g/dan, a ukupni 83 kg. Težina na kraju perioda 383-335 kg, a starost grla 557-495 dana tj., 18,5-16,5 meseci.

 

e) Stajski tov 1.X. - 15.V. = 227 dana.

Ishrana: 3 kg koncentrata, silaža po volji. Ako je silaža vlažna, potrebna je i mala količina sena. Prirast 1.100 g/dan, a ukupan 250 kg. Težina na kraju perioda 633-585 kg, a starost grla 784-722 dana tj., 26-24 meseca. Grla se mogu isporučiti i sa manjom težinom tj., nešto mlađa, ako se traži težina od 500 kg pa na niže.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box