Rođenje: 20.XII, I, II i III meseca.

 

a)  Uzgojna  faza  od  rođenja  do  težine oko 120-130 kg (100 dana).

 

Ovu težinu telad postižu u IV, V, VI i VII mesecu. Osim koncentrata telad bi se rano navikavala na seno, silažu, repu i dr.

b) Predtov na pašnjaku: 15.V. - 1.X.

Pojedine grupe teladi boraviće na pašnjaku 138-92 dana.

Ishrana prvog meseca na pašnjaku sastojala bi se od: 1 kg sena, 1-1,5 kg koncentrata i paša po volji. Posle tog perioda ishrana je samo pašom. Ako je paša dobra, bez koncentrata moguć je prirast oko 600 g samo pašom, u protivnom dopunski se mora davati nešto koncentrata. Ukupan prirast: 83-55 kg. Težina grla na kraju perioda oko 175-213 kg, a starost 238-192 dana tj., 8-6,6 meseci.

 

c) Stajska ishrana (zimski period): 1.X. - 15.V. = 227 dana

Ishrana u proseku treba da bude sa oko 3 kg koncentrata i silaža po volji. Ako je silaža vlažna, mora se davati 1-2 kg sena.

Dnevni prirast oko 1.100 g a ukupni 250 kg. Konačna težina 425-436 kg, a starost junadi 465-419 dana tj., 15,5-14 meseci.

 

Varijanta tova zimske teladi mogla bi da bude:

 

Faze tova: a i b - ostaju nepromenjene.

 

d) Umesto intenzivne stajske ishrane, ishrana može biti ekstenzivna, da se postignu dnevni prirasti od 500 g. Ishrana u tom slučaju je: 1-2 kg sena, 1-2 kg koncentrata i silaža po volji. Ako su seno i silaža kvalitetni, izostavlja se koncentrat. Ukupan prirast: 114 kg, težina junadi na kraju perioda: 289-327 kg, a starost 465-419 dana, tj., 15,5-14 meseci.

 

e) tov na pašnjaku 15.V. - 1.X. = 138 dana

 

Ishrana: paša po volji. Prve 2-3 nedelje u fazi privikavanja na pašu treba davati 1-2 kg sena, a zatim samo paša. Prirast: 600 g/dan, a ukupan 83 kg. Težina grla na kraju perioda: 370-410 kg, a starost 603-557 dana tj., 20-18,5 meseci.

f) Stajski period: 1.X. - 15.V. = 227 dana

Ishrana: 3 kg koncentrata i silaža po volji. Dnevni prirast 1.100 g, a ukupni 250 kg. Težina grla na kraju perioda je 620-660 kg, a starost 28-26 meseci. Tov se može prekinuti i izvršiti isporuka tovljenika od momenta kada junad dostignu težinu 500 kg pa i veću, zavisno od potreba tržišta.,

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box