Ishrana gravidnih junica  ne razlikuje se od ishrane negravidnih junica, sve do oko 3 meseca pre prvog partusa. Međutim, ako telesni i težinski razvoj junica nije u skladu sa razvojem koji smo prihvatili, pojačana ishrana može otpočeti i nešto ranije, a najranije od 4.meseca gravidnosti.

Ta pojačana ishrana može se izvesti i na takav način da se datoj normi u tom periodu dodaju sledeće količine krmnih jedinica:

 

Primer pojačane ishrane junica u periodu graviditeta


Mesec gravidnosti 

Krm.jed./dan 

4

0.4

5

0.8

6

1.2

7

1.6

8

2.3

9

3.0

 

Ovaj način avansiranja bilo bi teže sprovesti jer zahteva formiranje većeg broja grupa, nasuprot ranije datom načinu u kome avansiranje ima mesta od 6. - 9. meseca gravidnosti.

U normalno organizovanoj ishrani junica nije potrebno preduzimati posebne mere u obezbeđenju minerala i vitamina (A i D), jer se to mora činiti i za negravidne junice.

Tek od 6. meseca gravidnosti fetus se intenzivno razvija i zbog toga gravidne junice moramo intenzivnije i hraniti. Poboljšanje ishrane mora se izvršiti i s obzirom na energiju i s obzirom na belančevine. Međutim, u intenzitetu ishrane ne smemo ni preterivati. Uobičajeno je da se gravidne junice u poslednja dva meseca gravidnosti tretiraju kao i gravidne zasušene krave. Treba obratiti pažnju i na mineralnu ishranu. Dnevna količina od 100 g mineralne smese dovoljna je. Ako u smesi, ili dotadašnjoj ishrani ima dosta Ca, ili u krmivima kojima se junica hrani, potrebno je dnevno po junici osigurati 50 g dinatrijumfosfata. Osim ishrane, za formiranje muznih grla važna je i priprema junica za telenje i razdoj. Na osnovu uopštavanja rezultata ogleda i prakse mnogi preporučuju u uslovima industrijske proizvodnje mleka, pravilno formiranje vimena u junica i razdoj prvotelki kao važne mere za povećanje produktivnosti krava u celom periodu kasnijeg produktivnog života krava.

U  praksi  nekih  zemalja  masaža se obavlja već od 5. pa do 8. meseca gravidnosti, a prekida se 20-30 dana pre partusa da ne bi došlo do prevremenog lučenja mleka. Tokom cele prve laktacije prvotelke treba avansirati za maksimalnu proizvodnju mleka i težinski porast junica.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.


Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box