Uzrast od 5 do 6 meseci

 

Iako ima dokaza a i praktičnih iskustava, da se tele u veoma ranom dobu može priviknuti na pašu, sistematsko iskorištavanje pašnjaka može uslediti kada je životinja napunila 6 meseci života, a sa navršenom 1 godinom života količina popašene trave može iznositi do 30 kg/dan.

U 5.-6. mesecu života količina popašene trave je mala. Zbog toga se u ovom dobu života junica zadržava obrok kao i na matičnoj farmi, sa izuzetkom da se teletu omogućuje da umesto silaže popase izvesnu količinu zelene mase. Koncentrat mora ostati u obroku. U većini slučajeva to je koncentrat čiju smo vrednost dali predhodno (oko 140 g probavljivog proteina/kg). Jedino, ako smo sigurni da tele može konzumirati oko 5 kg zelene mase može se deo koncentrata zameniti suvim rezancima. Primer obroka je:

 

Paša

5,00 kg

Seno-kvalitetno

1,50 kg

Suvi rezanac

0,70 kg

Koncentrat

1,50 kg

 

Sistematskom ispašom, obročnom metodom, sve se više tele upušuje na pašu kao glavni izvor hranljivih materija. Pri tome trebalo bi pokušavati i sa povremenim umanjivanjem količine ostalih krmiva u obroku.

 

Uzrast  od 7 do 12 meseci

 

I u ovom razdoblju života junica potrebno je davati koncentrat sve dok nismo sigurni da životinja dnevno konzumira oko 30 kg pašne trave. Do 9. meseca nije ni burag dovoljno razvijen. Ako je paša kvalitetna, do navršenih 10 meseci života junicama se mora davati 1-1,5 kg koncentrata, koji može biti napravljen samo od žitarica, a posle toga ako smo sigurni da grla pojedu oko 30 kg paše, koncentrat se izostavlja. U protivnom daje se 0,5 - 1 kg koncentrata - smese žitarica.

 

Uzrast od 13 do 24 meseca

 

U ovom razdoblju života paša može da bude jedina hrana jer je životinja potpuno razvijena. Druga karakteristika obroka je da se koncentrat može potpuno izostaviti iz obroka. U izuzetnim okolnostima - suša, prestarelost pašne trave, suviše veliki broj grla na 1 ha, mogu izazvati potrebu da se u obrok unesu i druga krmiva (koncentrat, seno, silaža). Ali i u tim slučajevima bolje je prihranjivanje kabastim krmivima umesto koncentratom. Koncentrat dolazi u obzir tek kada junice budu u 6.-7. mesecu gravidnosti, kao što je to već rečeno.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.


 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box