Postupak sa visokogravidnim junicama je istovetan postupku sa zasušenim gravidnim kravama jer sačinjavaju grupu od grla koja su u prvih 40 dana zasušenosti i grupu 20 dana do telenja. Prvotelke nisu izdvojene u zasebne grupe. Pažnju treba obratiti kvalitetu krmiva, snabdevenosti vitaminima i mineralnim materijama.

Osim ishrane, za formiranje muznih grla, važna je i priprema junica za telenje i razvoj. Ovde se misli u prvom redu na formiranje vimena i privikavanje na mužu obavljanjem masaže vimena. Masažu vimena trebalo bi obavljati od sedmog meseca gravidnosti, i prekinuti je 20-30 dana do telenja da se ne izazove prevremeno lučenje mleka. Optimalno je masažu vimena vršiti dva puta dnevno, 4-5 minuta svaki put. Masaža se obnavlja posle telenja i vrši barem tokom prvog meseca laktacije, pre i posle muže. Opšte je iskustvo da masaža vimena gravidnih junica i prvotelki ispoljava pozitivan uticaj na produktivnost.

Posle izlaska iz porodilišta sve prvotelke svrstavaju se u jednu grupu, jer je potrebna avansirana ishrana tokom cele laktacije, iako je struktura i tip obroka jednaka za sve krave u laktaciji. Prvotelke za prva tri meseca laktacije na prosečnu normu grupe dobijaju povećanu ishranu za 3 proizvodna razreda, u razdoblju od 3-6 meseci laktacije za 2 proizvodna razreda, a posle toga do kraja laktacije za 1 proizvodni razred. U slučaju da se primenjuju danski normativi, nije potrebno posebno avansiranje.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box