Mada je nauka u svetu dala mnogo odgovora na važna pitanja vezana za odgajivanje, selekciju i povećanje proizvodnje koza, postoje određene specifičnosti kojima treba za naše uslove što pre naći najpovoljnija rešenja da bi se izbegle moguće greške i pojednostavio dalji rad. U tu svrhu bi trebalo omogućiti da se što pre utvrdi:

 

  • najpogodnija, a ekonomski i orgnizaciono najprihvatljivija (za naše prilike), metoda kontrole mlečnosti i sadržaja mleka na što širem planu i izrada shema kako da se ove neophodne kontrole što pre počnu da sprovode;
  • shemu organizovanog otkupa mleka, kao i otkupa i klanja jaradi na regionalnim ili širim područjima, i to uz najpovoljnije uslove za odgajivače;
  • tehnologija prerade kozjeg mleka u kvalitetne sireve, koji će moći da se plasiraju i na inostrana tržišta;
  • “idealna” težina jaradi za klanje;
  • najpogodnija tehnologija ranog i masovnog odlučivanja i tova vrlo mlade jaradi (radi što bržeg oslobađanja koza za mužu), i to kako organizovanjem na krupnim, tako i na ostalim individualnim gazdinstvima;
  • mogućnosti ekonomski boljeg usmeravanja u realizaciji kozjeg mesa, iznalaženjem metoda za pravljenje kvalitetnih suhomesnatih proizvoda i sušenjem, da bi se kozje meso plasiralo po visokim cenama;
  • usavršavanje smrzavanja sperme i njene upotrebe, kao i utvrđivanje mogućnosti uvoza i korišćenja uvezene sperme za potrebe unapređenja kozarske proizvodnje i
  • inventarisanje stanja proizvodnje koza po rasnom sastavu po regionima i izrada njihovih monografija;

 

Ovde treba istaći potrebu da se da preporuka nadležnim da se i koze obuhvate redovnim popisom stoke.

 

 

Literatura:

Gutić Milenko, Snežana Bošković-Bogosavljević, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović · Leka Mandić, Vladimir Dosković - KOZARSTVO TEHNIKA I TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA; Čačak 2006.

 

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KOZE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box