U našim uslovima i u uslovima EEZ kriterijumi za ocenu higijenske ispravnosti mleka su ukupna brojnost mikroorganizama i broj somatskih ćelija u 1 ml mleka. Stimulacija za higijensku ispravnost može se postići  ako broj mikroorganizama i broj somatskih ćelija pripada ekstra, prvoj i drugoj klasi.

Grupa Mlekara u našoj zemlji priznaje 4 klase mleka u odnosu na higijensku ispravnost:

 

Klase mleka

Broj mikroorganizama / ml mleka

Broj somatskih ćelija / ml mleka

Stimulacija

%

Ekstra

≤ 100 000

≤ 400 000

25

I klasa

100 001 – 400 000

≤ 400 000

15

II klasa

400 001 -1 000 000

≤ 400 000

5

III klasa

> 1 000 000

≤ 400 000

0

 

Nešto strožiji kriterijumi važe za članice EEZ (primer Danske):

 

Klase mleka

Ocena

UBB / ml mleka

Korekcija cene

Ekstra

Ekstar odgovarajući kvalitet

< 30 000

+ 0,5

I klasa

Odgovarajući kvalitet

30 000 – 100 000

0

II klasa

Manje odgovarajući kvalitet

100 000 - 300 000

- 0,05

III klasa

Neodgovarajući kvalitet

> 300 000

- 0,15

 

 

Klase mleka

Ocena

Broj somatskih ćelija / ml mleka

Korekcija cene

Ekstra

Ekstra odgovarajući kvalitet

<  300 000

+ 0,4

I klasa

Odgovarajući kvalitet

30 000 – 400 000

0

II klasa

Manje odgovarajući kvalitet

400 000 - 750 000

- 0,05

III klasa

Neodgovarajući kvalitet

> 750 000

- 0,15Literatura:

Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box