1. Tuberkulinizacija (alergološka proba na prisustvo Mycobacterium tuberculosis, tip bovini i avijarni).

Ova dijagnostička mera sprovodi se svake godine, kod svih životinja u stadu starijih od 6 nedelja, u cilju otkrivanja životinja koje će pozitivno reagovati i posle naknadne kontrole biti izlučene iz zapata.

 

2. Dijagnostika bruceloze i leukoze goveda

Svim grlima u zapatu starijim od 1 godine se vadi krv i u nadležnim veterinarskim specijalističkim institutima serološki ispituje. Kod pozitivnih nalaza postupa se na osnovu Zakona o suzbijanju zaraznih bolesti koje ugrožavaju čitavu zemlju.

 

3. Dijagnostika mastitisa i postupak u zasušenju

Na farmama će se jednom mesečno provoditi tzv. mastitis test u cilju otkrivanja inicijalnih stadijuma ili klinički manifestnih upala vimena. Mastitis test se mora provoditi istog momenta kad i mesečna kontrola muže.

Prilikom fiziološkog zasušivanja krave neposredno pred aplikaciju leka sa protrahiranim delovanjem u sve četvrti, uzeće se uzorak sekreta iz pojedinih četvrti i poslati u odgovarajuću instituciju u cilju mikrobiološkog ispitivanja stanja mikroflore.

Neposredno po partusu u prvim mužama izvršiće se mastitis test (reagensom) kod porodilje, a pre aplikacije leka kod obolelih četvrti poslaće se uzorak na bakteriološke determinacije uzročnika.

Muzači moraju biti snabdeveni kontrastnom crnom podlogom koju moraju upotrebljavati za otkrivanje najranijih formi kliničkog mastitisa odnosno i najmanjih odstupanja u izgledu normalnog mleka. Kravu sa organoleptički izmenjenim sekretom deklarisanu kao obolelu od mastitisa muzač obeležava.

Muzač je dužan signalizirati veterinaru i svaku promenu konzistencije vimena, što će otkrivati redovnim usputnim opipavanjem prilikom mehaničkog čišćenja vimena pred mužu.

Bakteriološki deo dijagnostike mora obuhvatiti primo-izolaciju u čistoj kulturi uzročnika i determinaciju do roda ili serotipa podrazumevajući izvoženje antibiograma za pojedine uzročnike, čime će se objektivno utvrživati osetljivost ili rezistencija mikroba na pojedine antibiotike i olakšati izbor terapijskog sredstva.

 

4. Dijagnostika parazitarnih invazija

Veterinarska služba na farmi i u saradnji sa višom institucijom dužna je izvršiti bar dvokratno godišnje hronološki pregled svake krave na prisustvo endoparazita te prema rezultatu analize preduzeti adekvatnu akciju lečenja.

Veterinarska služba dužna je takože pratiti i blagovremeno dijagnostikovati prisustvo ektoparazita na životinjama i zavisno od toga preduzimati mere suzbijanja.

 

5. Dijagnostika mikotičnih oboljenja

Dužnost veterinarske službe na farmi je i dijagnostika i praćenje mikotičnih oboljenja. Svaku promenu na koži ili prilikom sekcije gde se može raditi o sistemskim mikozama ili mikotoksikozama (bužave sirovine u koncentratu, trihoficije goveda i dr.) mora se shvatiti ozbiljno, doći analizom do tačne dijagnoze i preduzeti mere suzbijanja i lečenja predvižene za pojedinu mikozu.

 

6. Bakteriološko ispitivanje vode i stočne hrane 

Veterinarska služba farmi dužna je takože brinuti o higijenskoj ispravnosti vode na objektu, što će postizati redovnom kontrolom ispravnosti koju će obavljati angažovana specijalizovana institucija, a služba na farmi će brinuti o redovnom slanju i osposobljavanju (hlorisanje itd.)  vode.

Ako veterinar sumnja u kontaminiranost hraniva kojim se stoka hrani, tek na osnovu rezultata mikrobioloških analiza hraniva koje je poslao, donosiće odluku o daljem postupku.

 

Literatura:

Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

 

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box