Morbus Newcastle, Pseudopestis avium, Pneumoencephalitis avium, Newcastle disease 

 

ac1999d2

 

 

Atipična kuga živine je veoma kontagiozno oboljenje kokošaka, ćuraka i drugih vrsta domaćih i divljih ptica koje se manifestuje respiratornim i nervnim poremećajima, hemoragijama, enteritisom i visokim mortalitetom. Oboljenje nanosi velike ekonomske štete zbog uginuća i smanjene nosivosti jaja. Čovek retko može da oboli, a simptomi su u vidu konjuktivitisa ili u vidu blažeg febrilnog stanja.

 

 

 

Etiologija

Uzročnik oboljenja je specifičan ptičiji Paramyxovirus tip 1 (APMV 1), serotip roda Rubulavirus (Avulavirus) koji pripada familiji Paramyxoviridae. Sojevi APMV1 koji se održavaju u populaciji golubova imaju neke antigenske razlike u odnosu na druge izolate APMV1 pa se ponekad nazivaju Pigeon Paramyxovirus tipe 1 (PPMV 1).
Virus poseduje omotač prekriven peplomerama koje sadrže dva glikoproteina ( H –hemaglutinin, N-neuraminidaza) i F-fuzioni protein koji imaju veoma značajnu ulogu u patogenezi bolesti. Genetski materijal uzročnika sastoji se od molekula jednostrukog lanca RNK.

U zavisnosti od patogenosti i tropizma pojedinih izolata virusa razlikujemo sledeće sojeve virusa atipične kuge živine :
Viscerotropni , velogeni soj
koji je visokopatogen, izaziva hemoragične promene u crevima i visok mortalitet.
Neurotropni, velogeni soj koji izaziva respiratorne i nervne poremećaje i takođe visok mortalitet.
Mezogeni soj, izaziva respiratorne i nervne simptome bolesti sa manjim procentom uginuća.
Lentogeni ili respiratorni soj izaziva blage ili subkliničke respiratorne infekcije i nalazi se u mnogim državama.
Asimptomatski, enteralni soj izaziva česte subkliničke enteralne infekcije.

Virus atipične kuge živine se ubraja u relativno otporne viruse. Na temperaturi od 20°C može zadržati aktivnost danima, a na temperaturi ispod 10°C i nekoliko meseci. Za uništavanje virusa odn. dezinfekciju koriste se 1-2% persirćetna kiselina, formalin 5%, krezol 5% i hloramin 5 %.

 

Rasprostranjenost

 

Velogeni soj se endemski javlja u Aziji, Africi, Centralnoj i Južnoj Americi i delovima Meksika kao i na Bliskom Istoku. Lentogeni izolati uzročnika i blagi oblici bolesti javljaju se širom sveta. U našoj zemlji oboljenje se javlja već dugi niz godina i u ekstenzivnom i u intezivnom načinu uzgoja.

 

Epizootiologija

 

Smatra se da su rezervoari velogenog soja uzročnika divlje ptice naročito Psittacine. Značajni rezervoari su  golubovi i vodene ptice (patke, guske, pingvini) što je potvrđeno čestom izolacijom lentogenih sojeva iz ovih vrsta ptica. Glavni izvori infekcije za domaću živinu su pilići koji su latentno inficirani ili delimično imuni. Njihovim transportom i kretanjem bolest se širi u nezaražena jata. Naime, jaja od inaparentno inficiranih nosilja kontaminiraju inkubatore virusom, a pilići koji se izlegu iz inficiranih jaja obole tek nakon prestanka specifičnog imuniteta koji su dobili od majke, a koji prestaje nakon 3 do 4 nedelje. Za to vreme dok im traje imunitet, pilići su kliconoše. Na ovaj način virus se održava u jatima između različitih katregorija živine.
Virus se izlučuje iz sekreta očiju, nosa, usta i fecesa. Iz respiratornog trakta se izlučuje jos pre ispoljavanja kliničkih simptoma bolesti. Jaja koje nosilje snesu za vreme viremične faze sadrže virus. Leševi uginulih ptica takođe predstavljaju izvor zaraze. Virus se prenosi horizontalnim (direktni kontakt, aerosol) i vertikalnim putem (preko jaja).  Infekcija se najčešće širi tokom transporta ptica. Indirektno se virus  najčešće prenosi preko kontaminiranih transportnih sredstava, ambalaže za jaja, pribora za rad na farmama, klaničnim otpacima, vektorima (glodari, insekti), kretanjem ljudi koji na svojoj odeći i obući prenose uzročnika itd. Pomoću vetra uzročnik može da se širi na veće udaljenosti. Životinje koje prebole infekciju su kliconoše još 4 nedelje.
Na infekciju su najprijemčljivije kokoške dok ostale vrste obole u blažoj formi. Patke i guske klinički retko obole ali služe kao izvor infekcije za druge ptice.
Bolest nanosi velike ekonomske štete koje se ogledaju u uginućima i smanjenoj nosivosti  jaja, nošenju jaja slabijeg kvaliteta ili prestanku nosivosti jaja. Kod pojave prve epizootije mortalitet je visok i u akutnim slučajevima bolesti može iznositi do 100% dok u hroničnim do 60%. Mortalitet kod golubova može iznositi do 80% dok je kod pataka i gusaka do 10%.

 

Patogeneza

 

Nakon ulaska virusa u organizam dolazi do primarne replikacije u epitelu  gornjih partija digestivnog i respiratornog trakta. Nakon primarne replikacije dolazi do viremije  i širenja virusa na slezinu i koštanu srž. Kao posledica sekundarne viremije, virus naseljava pluća, digestivni trakt i nervni sistem.

 

Klinička slika

 

Inkubacija bolesti je od 2 do 6 dana, izuzetno do 15 dana. Simptomi i težina bolesti zavise od virulencije virusa, imunog statusa jata , osetljivosti domaćih vrsta ptica, zatim od starosti ptica (pilići najosetljiviji) i uslova držanja. Bolest može da bude veoma  ozbiljna sa naglim uginućima većeg broja ptica, da prođe sa blažim simptomima ili da se javi u vidu asimptomatske infekcije. Virulentni sojevi virusa uzrokuju nagla uginuća u jatu i u toku epizootije u prva 72 časa mogu da uginu svi pilići jednog jata. Srednje virulentni sojevi uzrokuju teške respiratorne poremećaje nakon kojih nastaju i nervni simptomi, a mortalitet iznosi preko 50%, dok kod golubova srednje virulentni sojevi izazivaju samo nervne simptome. Virusi slabije virulencije izazivaju blage respiratorne infekcije, a stanje može da se pogorša u nepovoljnim uslovima držanja. Inaparentne infekcije nastaju u slučaju da se razvije solidan imunitet.
Bolest se može javiti u perakutnom ,akutnom i hroničnom toku i obuhvata sve starosne kategorije ptica.U perakutnom toku koji se inače retko javlja, živina najcešće ugine bez vidljivih kliničkih simptoma. Živina uveče izgleda zdrava, a ujutro se nađe uginula. Akutni tok obično traje 2 do 4 dana. Karakteriše se apatijom, otežanim disanjem, životinje stoje sa opuštenim krilima, kresta je tamno plava, oči su zatvorene, kapci natečeni, živina krklja sa otorenim kljunom, vrat ispružen, smanjen je apetit,a može se pojaviti i proliv sivkasto-zelenkaste boje. Nosni otvori su vlažni, a disanje je otežano zbog prisustva sluzi u kljunu I ždrelu pa živina otresa glavom u želji da se oslobodi sluzi koja im ometa disanje. Nosivost opada, a jaja su nepravilnog oblika, imaju hrapavu I tanku ljusku. Telesna temperatura iznosi 44°C, a uginuća nastaju za 3 do 4 dana. Kod subakutnog, protrahiranog toka simptomi su isti kao kod akutnog  ali blaži i nemoraju svi biti izraženi. Uginjavanja u subakutnom toku su pojedinačna. Ukoliko bolest predje u hronican tok javljaju se poremecaji koji su praćeni tipičnim nervnim simptomima bolesti, a to su nekontrolisano kretanje, jednostrana paraliza, ležanje na strani sa povremenim trzajima tela, nekontrolisano kretanje, grčevi, tortikolis, opistotonus I gušenje. Nervni simptomi bolesti nastaju posle 2 do 3 nedelje bolesti uz predhodno izražene akutne simptome bolesti. Smanjena nosivost ili potpun prestanak nosivivosti može da traje narednih mesec I više dana. Mortalitet u hroničnom toku kreće se od 10 do 60%.

 

Patomorfološke promene


T0756E194

 

Obdukcioni nalaz nije karakterističan. U akutnom toku bolesti zapažaju se tačkasta krvarenja u manjem ili većem obimu u masnom tkivu, traheji, larinksu, ezofagusu, ispod seroze grudne kosti, u intestinalnom traktu, a naročito na proventrikulusu. Cekalne tonzile su hiperplastične i tamnocrvene ili crno-crvene boje sa tačkastim krvarenjima. Na vazdušnim kesama se nalazi zapaljenje, zamućenje i kongestija. U subakutnom toku promene su slične kao kod akutnog ali su slabije izražene. Na patohistološkom pregledu zapaža se nekroza po sluznici intestinuma, limfnim čvorovima i hiperemija većine organa uključujući i mozak.  Kod hroničnog toka zapažaju se cirkumskriptne, ređe konfluentne difteroidno-nekrotične promene na mestima gde su predhodno bila izražena krvarenja tj. na sluznici žlezdanog dela želuca, tankim crevima, cekalnim tonzilama i dr.

 

 

Dijagnoza

 

Sigurna dijagnoza postavlja se na osnovu rezultata laboratorijskih analiza. Za dokazivanje virusnog antigena u laboratoriju se šalju brisevi traheje i kloake i feces. Od uginulih ptica na pregled se šalje intestinalni trakt sa sadržajem, traheja i promenjeni organi. Patotipovi virusa određuju se inokulacijom virusa u embrionirana kokošija jaja stara 9 do 10 dana, zatim molekularnim određivanjem patogenosti, hemaglutinacijom, određivanjem sekvence nukleinskih kiselina virusa i dr. Od seroloških testova za dokazivanje specifičnih antitela koriste se inhibicija hemaglutinacije , ELISA i SNT.

 

Terapija

 

Terapija protiv atipične kuge peradi se ne sprovodi!

 

Profilaksa i kontrola bolesti

 

Da bi se sprečio unos zaraze u slobodne zone potrebna je stroga kontrola uvoza ptica, jaja i sperme. Uvoz se vrši iz zemalja koje su slobodne od zaraze, a prilikom uvoza sprovodi se karantin u trajanju od 21 dan. Ptice treba da budu vakcinisane 14 dana pre utovara.
Ukoliko se zaraza pojavi u slobodnim regionima, objekat u kojem se oboljenje pojavilo zatvara se, a ptice koje pokazuju simptome bolesti neškodljivo se uklanjaju. Meso ptica koje ne pokazuju simptome bolesti može se uslovno iskoristiti osim ako se ne radi o akutnom toku bolest i visokom procentu uginuća. Jaja sa inficirane farme mogu se koristiti za proizvodnju jaja u prahu. U objektima se vrši dezinfekcija, a kraj epizootije se proglašava ako je prošlo 4 nedelje od završetka dezinfekcije, a nije zabeležen ni jedan slučaj oboljenja.

 

Imunoprofilaksa

 

U našoj zemlji  imunoprofilaksa protiv atipične kuge živine sprovodi se prema programu mera zdravstvene zaštite. Živina, pernata divljač i golubovi u ekstenzivnom i intezivnom načinu uzgoja moraju da se vakcinišu protiv atipične kuge vakcinama proizvedenim od lentogenih sojeva virusa (žive vakcine).  U slučaju nepovoljne epizootiološke situacije,  Ministarstvo može da naloži sprovođenje vakcinacije živine i pernate divljači koja se uzgaja ekstenzivno, vakcinama proizvedenim od mezogenog soja virusa. Prednost vakcine koja se proizvodi od lentogenih sojeva virusa jeste mogućnost masovne aplikacije  putem aerosola. Vakcine proizvedene od mezogenih sojeva virusa formulišu se atenuisanjem virulentnih terenskih izolata, a koriste se u regionima i državama gde se bolest javlja enzootski. Ove vakcine se mogu davati u vodi za piće ili intramuskularnom i supkutanom aplikacijom, a nedostatak im je što mogu uzrokovati oboljenje kod potpuno prijemčivih ptica. Da bi se to izbeglo ptice se predhodno moraju imunizovati vakcinama od lentogenih sojeva virusa.
Od velogenih sojeva virusa formulišu se inaktivisane vakcine, a životinje se vakcinišu pojedinačno.
Problem kod vakcinacije pilića predstavlja maternalni imunitet koji ometa imuni odgovor  pilića. Taj problem se može rešiti na dva načina : jedan od načina je da se pilići vakcinišu u uzrastu od 3 do 4 nedelje kada nestaje maternalni imunitet, a drugi način je da se jednodnevni pilići vakcinišu živim vakcinama od lentogenih sojeva i revakcinišu za 3 do 4 nedelje.

 

Oboljenje kod ljudi


Viral_Conjunctivitis

 

Čovek može da oboli sa simptomima konjuktivitisa koje se javljaju tokom prvih 24h nakon infekcije. Osim konjuktivitisa mogu se javiti glavobolja, groznica, osećaj nelagodnosti. Retko se kod ljudi mogu javiti faringitis, fotofobija, apatija i gubitak apetita. Lečenje najcesce podrazumeva lokalni tretman konjuktivitisa nakon cega se oporavak očekuje u narednih nedelju dana.Najugroženije su osobe koje su u direktnom kontaktu sa obolelom živinom oni koji sprovode vakcinaciju, radnici u laboratorijama, veterinari. Nisu poznati sličajevi oboljenja kao posledica manipulaije mesom, niti usled konzumiranja mesa i živinskih proizvoda.

 

 

 

Piše: dr vet. med. Miroslav Radić

 

Literatura:

Valčić M., Robertson I., Kulišić Z., Goss S., Specijalna epizootiologija, Compedium bolesti sa liste A i značajnih bolesti sa liste B Međunarodne organizacije za epizootije (OIE-a), Beograd 2004.
Đukić B., Aleksić.V.Z.,(2001): Sudska veterinarska medicina-bolesti i mane životinja,Beograd,2001.
Trumić P., Zaraze domaćih životinja, II specijalni deo, Beograd 1962.

 

Izvori sa interneta:

 

http://www.minpolj.sr.gov.yu/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1181&Itemid=67

http://209.85.135.132/search?q=cache:HNBI5smUw8QJ:faolex.fao.org/docs/texts/yug28835.doc+njukastl+vakcinacija&cd=1&hl=sr&ct=clnk&gl=rs

 

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box