Neke Clostridium vrste  su redovni stanovnici gastrointestinalnog trakta životinja i ljudi, mnoge imaju alternativno  stanište u zemlji. Mnoge vrste su patogene za čoveka, domaće životinje i divlje životinje, izazivajući različite bolesti svojim egzotoksinima.

Organizmi za svoj rast zatevaju atmosferu sa redukovanom  količinom kiseonaika (anaerobnu ), pošto je kiseonik za njihov metabolički sistem toksičan. S razlogom, specijalna tehnika je potrebna za izolovanje  i identifikaciju ovih mikroorganizama. Za narednu diskusiju  pročitajte anaerobne metode kultura, date u dodatku A.

 

Ugljenohidratna fermentacija.

Potrebni su specijalna tehnika i mediji  za determinaciju ugljenohidratne fermentacije ovih organizama. Proučite nabrojane medije u narednoj tabeli. Vi ćete morati biti pažljivi da ne dozvolite ulaz  kiseoniku u medije koji su u epruvetama. Ne tresite ih i ne mešajte medij sa ezom.  Vaša kultura za identifikaciju će biti u mesnom bujonu, koji je generalno uobičajeni medijum koji se koristi za anaerobe. Koristeći Paster pipetu prenesite nekoliko kapljica u svaki ugljenohidratni medij.  Dobro zatvori i inkubiraj. Pregledaj epruvete za rast pre ovog procesa. Ako neka epruveta nije lako zamućena posle inkubiranja na 37 C, organizam ne raste i može zahtevati produženu inkubaciju. 

 

Očitavanje rezultata testa je nekako drugačije od testiranja koje ste do sad radili, nema indikatorskog sistema u epruveti. On treba da se doda posle inkubacije. Dodajte  3 do 5 kapi brom-timol plavog u svaku epruvetu. Lagano promešajte. Pozitivna reakcija je pojava žute boje što ukazuje na proizvedenu kiselinu, dok je oznaka negativne reakcije zelena ili plava boja.

 

Zapišite rezultate i koristite sledeću tabelu za identifikaciju vrste Clostridium izolata.

 

Važne vrste Clostridium u oboljenjima životinja

 

Clostridium vrste

 

 

Mot

 

 

Dext

 

 

Lakt

 

 

Suc

 

 

Malt

 

 

Sal

 

 

Indol

 

Lakmus mleko

 

 

Hemoliza

 

Agar žumanca jajeta

Lecitinasa   Lipasa    

 

perfringens

 

 

-

 

+

 

+

 

+

 

+

 

-

 

-

 

ACGD

 

Dupla zona

 

+

 

-

 

chauvoei

 

 

+

 

+

 

+w

 

+

 

+

 

-

 

-

 

C

 

beta

 

-

 

-

 

septicum

 

 

+

 

+

 

+

 

-

 

+

 

+

 

-

 

ACG

 

beta

 

-

 

-

 

novyi Type A

         Type B

 

 

+

+

 

+

+

 

-

-

 

-

-

 

v

v

 

-

-

 

-

"

 

C

D

 

beta

beta

 

+

+

 

+

-

 

hemolyticum

 

 

+

 

+

 

-

 

-

 

-

 

-

 

+

 

---

 

beta

 

+

 

-

 

sordellii

 

 

+

 

+

 

-

 

-

 

+

 

-

 

+

 

D

 

Variabilna

 

+

 

-

 

Tetani

 

+

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

d

40 do 60% +

 

---

 

Uska beta

 

-

 

-

 

botulinum

 

+

 

+

 

-

 

V

 

v

 

-

 

-

 

D

 

beta

 

Tipe C i D

"                  +

__________________

Drugi typovi

-                  +

A = Kiselina; C = Koagulacija; D = Digestija; G = Gas

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box