Bordetella

Rod Bordetella je grupa malih, pokretnih, aerobnih, Gram‑negativnih štapića. Dve vrste su značajne za veterinu.  Bordetella bronchiseptica  koja uzrokuje atrofični rinitis kod svinja i respiratornu bolest kod pasa. Nakon 48 sati inkubacije na 37 0C na krvnom agaru,ovaj organizam proizvodi male, okrugle, kolonije kao kapi rose, koje se povećavaju sa daljom inkubacijom. Kada se sumnja na B. bronchiseptica, MacConkey agar koji sadrži 1% dextrose se najčešće koristi kao selektivni medij koji pomaže izolaciju organizma iz kontaminiranog mesta u tkivu.  Skoro sve ove bakterije rastu na MacConkey agaru iz tako kontaminiranih mesta će fermentisati dekstrozu i biće crvene.  B.bronchisepticane fermentira dekstrozu ili laktozu i formiraju sive kolonije koje dobijaju tamni centar  sa starenjem.

 

Karakteristika koja može biti od pomoći pri identifikaciji B. bronchiseptica je alkalna reakcija na lakmus mleko.  Kada se sumnja na ovaj organizam lakmus mleko treba zatvoriti vatom ili nekim drugim odgovarajućim čepom.  Ovaj organizam ne fermentira ugljene hidrate..

  

B. avium je drugi organizam koji je važan za veterinu. Ovaj organizam uzrokuje bordetelozu ili nazeb ( kijavica) kod ćuraka. Takođe je uključen u respiratorne bolesti brojlera. Ovaj organizam kao da nije u bliskoj vezi sa ostale tri vrste  Bordetella.  Uočite ureaza reakciju nedostatak hemolize će vam pomoći da razlikujete ovu vrstu od ostalih iz roda.

 

 

Moraxella

Ovaj predstavlja  male, aerobne, ne-pokretne, ne fermentativne, Gram‑negativne štapiće ili kokobacila.  Moraxella bovis je jedina vrsta prepoznata kao veterinarski značajna. Kao i uvek, nekoliko sličnih organizama sa M. bovisje izolovano kod različitih životinja sa konjuktivitisom. Branhamella(ranije Moraxella) ovis je jedan od tih organizama koji su od skora uključen u bolest. Izveštaji iz ISU Veterinary Diagnostic Lab ukazuju da Branhamella ovis se često nalazi u keratokonjuktivitisu goveda i kao uvek njegova značajnost je pod znakom pitanja.

 

Na krvnom agaru nakon inkubacije od 24 sata a na temperaturi od 37 0C, M. bovis se pojavljuje kao male, okrugle, sivkastobele kolonije sa uskom zonom hemolize.  M. bovis  proizvodi karakterističnu troslojnu reakciju u lakmus mleku. Na vrhu epruvete je tamno plava, srednji sloj je svetloplav sa mekim grušem, a na dnu je redukovan i koagulisan.

 

Identifikacija Bordetella i Moraxella vrsta

 

 

Organizam

 

Hemo-liza

 

 

Mot

 

 

Ox

 

 

Cit

 

 

Ureaza

 

 

Dext

 

Lakmus mleko

 

Glavni

domaćin

 

Najčešća bolest ili stanje

 

Bordetella

 bronchiseptica

 

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

-

 

Alkalna

 

Svinje

 psi

 

Atrofični rinitis,

 respiratorne infekcije

 

Bordetella

 avium

 

 

-

 

+ 370C

 

+

 

+

 

-

 

-

 

Alkalna

 

Ćurke

 

kijavica (respiratorna infekcija)

 

Moraxella

 bovis

 

 

+

 

-

 

+

 

-

 

-

 

-

 

alkalna, digestija

 

Goveda

 

keratokonjuktivitis("ružičasto oko")

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box