Muška jarad imaju veće kapacitete prirasta i rasta od ženske jaradi. Da bi ih što bolje iskoristili treba tu jarad intenzivnije hraniti.

U fazi sisanja tretman je za svu jarad isti. Posle 6. meseca sva muška jarad odlaze u tov. Hrane se koncentratima po volji da mogu eksponirati maksimalne kapacitete rasta. Kad se završi tov odabiraju se za priplod.

Godišnji remont priplodnjaka na 100 koza iznosi 3–4 mladih jaraca. Pored toga postojaće mogućnost i njihove prodaje drugim zainteresovanim interesentima. Tako će proizvodna jedinica što za vlastite potrebe, što za prodaju godišnje izdvojiti i uzgajati 30–40 mladih jaraca. Njih treba izdvojeno hraniti dajući im dnevno u obroku pored paše još 0,5 kg koncentrata i 0,5 kg sena lucerke.

Kod dobre ishrane muška jarad imaju 25–30% veći dnevni prirast od ženske jaradi. U starosti od 8–9 meseci mogu postići težinu oko 40 kg i biti sposobni za priplod na jesen iste godine.

Svaki propust u ishrani negativno utiče na razvoj telesnih mera i polnu sposobnost, a vreme prvog korišćenja u priplodu produžuje još za godinu dana.

 

 

Literatura:

Gutić Milenko, Snežana Bošković-Bogosavljević, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović · Leka Mandić, Vladimir Dosković - KOZARSTVO TEHNIKA I TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA; Čačak 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KOZE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box