Što su koze ranozrelije i mlečnijeg tipa to i ishrana jaradi treba biti izdašnija. Od toga zavisi da li će ona postići genetski moguće kapacitete rasta i na vreme ući u fazu proizvodnje. Imajući navedeo u vidu prikazaćemo šta je moguće kod ženske jaradi očekivati u starosti od 12 meseci:

 

Starost meseci

Dnevni prirast

(g)

Prosečna težina (kg)

Potrebe za kg prirasta

h.j.

prob. bel. (g)

3

130

16

0,50

70

6

100

25

0,60

60

9

70

32

0,70

50

12

50

37

0,75

45

 

Prihranjivanje jaradi do 3 meseca. Prve 3 nedelje jarad se isključivo hrane mlekom na sisi. Postupak je kod sisanja sledeći:

 

  • nakon posisanog kolostruma (3 – 4 dana) jarad se drže u svojoj staji;
  • jarad sisaju ujutro pre odlaska koza na pašu i u predvečerje kod povratka sa paše;
  • najprije se koze puste u ispust staje, a tek onda jarad;
  • treba paziti da li sva jarad sisaju ili neka lutaju tražeći majku. Takvu jarad treba podmetnuti kozi koja ima jedno jare ili joj je jare uginulo;
  • sisanje traje 3–5 minuta i ubrzo nakon toga jarad se odluče i smeštaju u bokseve. Taj postupak traje 5–7 u proseku 6 nedelja, kada sledi druga podfaza ishrane jaradi.

 

Sve koze koje se ojare prvih 15 dana (50%) smeštaju se u jedan, a one posle tog vremena u drugi boks. Na taj način imamo uvid u starost jaradi i mogućnost da ih odbijemo u dobi od 5–7 nedelja. Kad se jarad odbiju koze se kod večernje i jutarnje muže gone u izmuzište, a jarad drže stalno zatvorena u staji. Pri lepom dana jarad se puštaju u ispust u vreme kada su koze na paši.

Za 1 kg prirasta u starosti do 3 nedelje jaretu je potrebno oko 8 litara mleka. Za normalan prirast u to vreme ono bi trebalo dnevno posisati i to:

 

 

Dani

1 jare

2 jareta

prva 3 dana

0,70 litara kolostruma

1,2 litara kolostruma

4 do 10 dana

1,0 litara mleka

1,7 litara mleka

10 do 20 dana

1,3 litara mleka

2,0 litara mleka

Ishrana i uzgoj ženske jaradi

Od 3. nedelje jarad uzimaju koncentrat pa se smanjuju potrebe za mlekom, a orijentaciono to izgleda:

 

Dani

1 jare

2 jareta

20–30 dana

1,0 litara mleka

1,7 litara mleka

30–40 dana

0,5 litara mleka

0,8 litara mleka

 

Oplemenjena domaća koza proizvesti će u navedenom vremenu dovoljno mleka za 1 jare, a nešto manje količine za 2 jareta. No i pored toga, pored paše i određene količine sena ne dobijaju u obroku koncentrat.

Sastav smese za jarad izgledao bi:

 

U dobi do 3 meseca

U dobi od 3–6 meseci

Kukuruzno brašno

55–65

45–50

Mekinje

10–15

20–25

Ječmeno brašno

7–10

Sačme uljarica

20–25

15–18

Premiksi

1,5–2,0

1,5–2,0

Mineralne smeše

2,0–2,5

2,0–2,5

Jodirana so

1,0–1,0

1,0–1,0

 

Smatramo da u smeši za jarad do 3 meseca nisu potrebna animalna krmiva, jer ih jarad u najranijoj starosti (do 6 nedelja) dobijaju dovoljno u mleku sisanjem.

Već u 3 nedelji jaradima se dnevno u malim količinama daje smeša za jarad i seno. Prema apetitu obrok se povećava. Treba paziti da ne ostaju veće količine hrane pred kraj dana, jer se ona kvari, pa nju jarad nerado jedu sledeći dan.

Prestankom sisanja jarad piju vodu, koja treba biti čista i pitka. Voda se uvek mora naći u dovoljnim količinama u pojilicama.

Ishrana jaradi od 3–13 meseci. Nakon 3. meseca ženska jarad za priplod prve 2 nedelje privikavaju se na pašnu ishranu. To znači da se samo ujutro do 8 ili 9 sati nalaze na pašnjaku, a posle podne hrane u staji. Posle toga jarad redovno odlaze na pašu sa kozama. Pred pripust oko 1 mesec dobijaju (kao i koze) pojačani obrok.

 

Literatura:

Gutić Milenko, Snežana Bošković-Bogosavljević, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović · Leka Mandić, Vladimir Dosković - KOZARSTVO TEHNIKA I TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA; Čačak 2006.

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KOZE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box